Lisää kiintiöpakolaisia?

 

EU-komissio on päättänyt  saada alueelleen enemmän kiintiöpakolaisia. Jäsenmaita kehoitetaan lisäämään kiintiöitään, koska ”vain ” seitsemän % heistä  vastaanotetaan EU-alueelle.

Pakolaisten määrää halutaa lisätä, samaan aikaan kun taloustilanne on epävarmalla pohjalla ja työpaikkoja liukuu länsimaista jatkuvasti ns kolmansiin maihin, osa jopa BKT:stä maksettavan tukemme avulla. Tilanne on, että euroalueella on enemmän työttömiä kuin kymmeneen vuoteen. Työttömyysaste on 9,5% ja työttömyyden varoitetaan yhä kasvavan. Silti haluamme lisätä henkilöiden määrää tuontitavarana, joilla on epäonnistuneen politiikan seurauksena suuri riski tipahtaa edellämainittuun työttömyystilastoon. Suomessa on silti paljon syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä ja erityisesti nuoria. Kyllä se vain on niin, että näitä henkilöitä, jotka ovat vielä työkykyisiä, tulisi ohjata ja auttaa henkilökohtaisin ohjelmin takaisin työhön ja tarvittaessa uudelleen kouluttaa. Kyllä rehellinen työ aina tekijäänsä kiittää. Kustannuksia tulisi, mutta niin tulisi tuottoja ja säästöjäkin. Tuntuu, että työtä ei arvosteta, jos ei satu olemaan tarpeeksi kaluunoita kaulassa, onko niin että olemme tulleet ronkeleiksi?

Mielestäni apua tarvitsevia tulee auttaa, mutta oman taloustilanteen  vaihtelun mukaan. Omia kansalaisia ei saa unohtaa. Pakolaisten raijaaaminen kiintiöiden avulla ulkomaille on paitsi kallista, niin myös vain ongelmien siirtämistä toisaalle. Kannatan mallia, jossa apua annetaan kohdemaihin ja korjataan ongelmia siellä ja annetaan eväät, jotta he voivat sitten elää ja itse kehittää omia maitaan. Kannatan, että avun antamisen määrä vaihtelee kulloistenkin resurssien mukaan. Hyvässä taloustilanteessa enemmän ja heikossa vähemmän. Heikossa tilanteessa kotimainen avuntarve kasvaa ja siihen täytyy panostaa enemmän, se pitää huolen siitä, että me säilytämme oman tehokkuuden ja sitten hyvässä suhdanteessa meillä on enemmän veronmaksajia tuottamassa hyvää, mitä voidaan sitten tarpeen mukaan jakaa. Tämä on mielipiteeni, syyttettäköön sitten vaikka populismista ja rasismista.