Pyhtään kunnanvaltuusto uudistui

 

Pyhtään-lehti 19.4. uutisoi vaalien jälkeistä aikaa pohtien esteellisyyttä ja valtuuston hyväntahtoisuutta. Jää nähtäväksi millaista tulevalla kaudella on mutta toivomme jälleen hyvää yhteistyötä. Varmaa on, että kunnanjohtajan puolison mukaan tulo nostaa esiin jääviysongelmia. Toivottavasti myös tavat uudistuvat, eikä perinne jatku sen osalta, että isolla osalla valtuutetuilla ei ole tarvetta selvittää asioita tahi kuunnella kun ryhmä kertoo mitä mieltä ollaan. Moni menee vaalipuheiden mukaan puhumaan, tekemään ja korjaamaan, mutta hyytyy siunaamaan valmiita esityslistoja. Valtuutetuilla on oikeus olla aktiivisia ja puuttua kunnassa oleviin asukkaita haittaaviin asioihin. Tätä puuttumista on menneellä kaudella vesitetty jatkuvalla syötöllä toteamalla, että emme voi puuttua toimintaan. ELI heidän mielestään rooli on käsitellä annettuja listoja ja silloinkin niin kuin kerrotaan. Sääli, paljon potentiaalia hukkuu. Me Peruissa tarjoamme tälle menolla vastakohdan, nyt ja tulevaisuudessa. Niin kauan kuin tarpeen on.

 

Valtuutettua koskee hallintolaki. Hallintolaissa on mainittu esteellisyysperusteet, 28 § säädetään esteellisyydestä näin: ”jos luottamus (luottamushenkilöön)  häneen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu on hän asiassa esteellinen”. Kuntalaki  97 § toteaa selkeästi esteellisyyden asioissa, jotka koskevat häntä tai Hallintolain tarkoittamaa läheistä. Jos valtuutettu menettelee virheellisesti toimessaan häneen sovelletaan Rikoslain 39/1889 virkarikoksia koskevia säännöksiä. Tähän luetaan myös velvollisuuksien vastaiset teot.

 

Asia on kristallin kirkas. Tämä asia pitää miettiä jo paikkajaossa, ei päätettäessä valtuustossa tai hallituksessa. Ongelmia saattaa tulla asioiden esittelyvaiheessa, vaikka asia ei suoraan tuo asianosaisille hyötyä tahi haittaa.

 

Perussuomalaiset tulkitsevat asiaa niin, ilman pahaa tai hyvää tahtoa, asiakeskeisesti, että kaikissa kunnanjohtajaan liittyvissä asioissa, kuten tavoitteiden määrittäminen, kehityskeskustelut, lomien myöntäminen ja vaikkapa tulospalkkion määräytyminen ovat suoraan asioita, joissa esteellisyys on selvä. Tällaisissa tilanteissa pitää jääväämisen kynnyksen olla todella matala, jotta epäselviä tilanteita ei tule. Päätökset olisivat kovin alttiita valitusmenettelylle.

 

Kunnanjohtajan puoliso ei saa kärsiä perhesiteidensä vuoksi, mutta kun asiat näin on, pitää ne käsitellä ennakoivasti. Valtuustossa asiat sujuvat hienosti, muissa tehtävissä hankaluudet ovat ilmeiset. Kansalaisten luottamus poliitikkoihin on horjunut, tämän kaltaiset asiat huonosti hoidettuna herättävät epäluottamusta. Yhdistelmä ei ole laiton, mutta hankaluudet määrittyvät suoraan tehtävän mukaan. Perussuomalaiset eivät halua puuttua ryhmien sisäisiin henkilökysymyksiin, mutta asiassa on syytä menetellä harkiten.