I Pyttis är vardagen mänsklig

Pyttis har ställt åt sig själv ett rätt svårt och utmanande mål: att bevara kommunens självständighet som en mänsklig liten kommun. Strategin är krävande och den ställer stora krav på beslutsfattarna och därför förtjänar de aktning och respekt.  I Pyttis är även organiseringen av ramlagen inom hälsovården en utmaning. Situationen är den samma även hos andra kommuner, storleken ger ingen genväg i detta fall. Problemet har inte varit viljan att organisera saker, utan främst Kotkas avsiktliga mening att köra förhandlingarna in i en återvändsgränd, med hjälp av ett par Pyttisbor som har personlig politisk fördel med kommunsammanslagningen. I kabinetten har man lovat sköta sakerna i ordning, dvs. Pyttis till slakt. Kotka vill tvinga Pyttis till plikttrogen underlydnad och önskar därmed att planlägga Pyttis markområden.

Pyttis är redo för samarbete i konstruktiv anda. Ensam är detta omöjligt, samarbetsvilja behövs även från motparten. Kotka har ett långsiktigt mål, att utvidga sig på Pyttis bekostnad. Alla de som på senaste tiden varit oroliga över Versö, kan i tysthet fundera över vad  Kotka gör med  markområdena? De vill sälja sina planlagda tomter för att återuppliva ekonomin. Enligt Sannfinländarna är kommunsammanslagningen inte en lösning och är inte i sin helhet till fördel för en liten kommun som Pyttis, där människorna är nära beslutsfattarna. Kotka driver endast utpressningspolitik, som berättar för oss hur framtiden skulle se ut efter kommunsammanslagningen dvs slavarbetet för Pyttis. Den senaste tiden har tidningarna skrivit om hurudan demokrati grannen vår utövar, även mot sina egna.

 Även Pyttis beslutsfattare har fått beskyllningar att de inte lyssnar på kommuninvånarna. Vi har, i vår lilla kommun möjlighet att lättare utveckla även denna sak. Jag lovar, att vi Sannfinländarna lyssnar om ni har något att säga. Detta är ett löfte. Vägen är tuff, lång och hård för dagens beslutsfattare. Även trista beslut måste fattas och kritiken för dessa uthärdas. Vi måste vara modiga och välja en självständig väg, som är bra för oss.

Vi har makt, att bestämma över hälso,- och den sociala finansiering själva. Dessa kostnader utgör största delen av utgifterna i vår kommun. Ifall vi köper denna service, betyder det inte att vår självbestämmelserätt skulle minska. Självständighet är det, att vi själva bestämmer över vad som behöver planeras och kartläggas och vad som behöver köpas och varifrån.  

Vår självständiga position och kultur härstammar bl.a från det att vi är Finlands östligaste tvåspråkiga kommun.  Pyttis Sannfinländare vill bevara denna värdefulla kultur till våra barn. Vi kan också saga att:  Eftervärd, stå här på egen botn, och lita icke på främmande hjelp, det stämmer i Pyttis också.