Kasviöljy polttoaineena

“Kasviöljyllä ei ehkä nyt ole suurta merkitystä polttonesteenä, mutta senkaltaisista tuotteista voi joskus tulla yhtä tärkeitä kuin maaöljystä” Rudolf Diesel 1912. Dieselin tarkoitus olikin käyttää polttoaineena kasviöljyä, fossiiliset polttoaineet tulivat käyttöön helpon valmistuksen ja saatavuuden vuoksi.

Kasviöljystäkin valmistetut polttoaineet soveltuvat hyvin liikenne ja lämmityskäyttöön. Ne hajoavat luonnossa biologisesti ja hiukkaspäästöt ovat 90 % alhaisemmat kuin dieselin. Tarvitsemme uusia innovaatioita ratkaistaksemme energian saatavuus- ja päästö ongelmia. Rypsiöljyn viskositeetti, syttymisherkkyys, puhdas palaminen ja moottorille sopiva starttilämpö saavutetaan 70-80 asteessa, jossa rypsiöljy syttyy ja palaa ongelmitta, ilman tehohävikkiä tai kulutuksen kasvua. Tarvittava esilämmitys tehdään jäähdytysnesteen lämmönvaihtimella ja pienellä sähkövastuksella. Lämmityskäytössä palamista tehostetaan vielä paineilmalla.  Liikennekäytössä kasviöljyn ongelmana on glyseroli ja  korkea syttymislämpötila. Kylmänä kasviöljy ei sumutu kunnolla, minkä takia glyseroli jää syttymättä. Tähän on kuitenkin ratkaisuja. Rypsiöljyn ominaisuuksien muuttaminen esteröimällä lähelle dieselpolttoainetta tai suorakäyttö esilämmitetyllä rypsiöljyllä, joka käy kaikkien paitsi jakajamallisella ruiskutuspumpulla varustettujen dieselmoottoreiden polttoaineeksi.Suora käytön etuna on valmistuksen yksinkertaisuus, sekä esteröintiä pienempi energian tarve. Maatilalla tämä tarkoittaa, että esteröinnin poistumisella säästettään 0,38 € /l, aika merkittävä säästö.

Poltettavaa öljyä voidaan tehdä suoraan maatiloilla tai käyttää puhdistettua, käytettyä rasvaa. Paikallisesti tuotettuna säästetään lisäksi rahtia ja päästöt pienenvät siltäkin osin. Energian tuotanto tulee ottaa maaseudun voimavaraksi, vihreäkulta voi täydentyä keltaisena kukkivaan rypsiin. Rypsistä voidaan saada uusi tukijalka maaseudun elinkeinoille. Puristettu Rypsi sopii hyvin valkuaisrehuksi ja rypsin viljely itsessään parantaa maan rakennetta, kuoripuriste käy lisäksi hyvin maanparannusaineeksi.  Suomen pelloilla on nyt kasviöljyn viljelykapasiteettiä niin paljon, että maatalouden polttoaineet  saataisiin omasta tuotannosta. Tämä parantaisi samalla myös maatalouden kannattavuutta ja vähentäisi energiariippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista. Kasviöljy ei ole toistaiseksi laajassa käytössä, johtuen verotuksesta ja ennakkoluuloista. Suorakäyttöä ei ole vielä nostettu esiin aivan niin paljoa kuin biodieseliä, jota mielestäni tulisi tehdä pääosin muista biomassoista liikenne ja lämmitys käyttöön.

Raul Lehto

Perussuomalaiset