Verotus estää bioenergian kehittämistä

Biodiesel on edullinen ja ympäristöystävällinen energianlähde, jota voidaan valmistaa monista eri raaka-aineista. Sitä voidaan valmistaa mm. ravintoloiden paistoöljystä, kylmäpuristetusta rypsiöljystä esteröimällä ja jopa puubiomassasta. Lopputuotteena saadaan biodieseliä, joka soveltuu hyvin dieselmoottoreihin sekä lämmitysöljyä käyttäviin laitteisiin.  Biodieseliä voidaan lisätä tavalliseen polttoaineeseen ja kesäisin sitä voidaan käyttää pelkästäänkin. Ainoa rajoitus on talvella kylmyys, mutta sekoittamalla sitä tavalliseen dieseliin ongelmia voidaan poistaa.

Biodieselin ominaisuudet kehittyvät ja käytettävyys paranee. Biodiesel on rikitöntä ja sen käyttöllä voidaan alentaa kasvihuonekaasupäästöjä. Biopolttoaineet ovat ympäristönäkökohdat huomioon ottavia liikenne- ja lämmityspolttoaineita, joilla  voidaan vähentää riippuvuutta tuontienergiasta ja edistää aluellista energian huoltovarmuutta, että työllisyyttä. Vain työllisyys tuo hyvinvointia ja sitä kuuluisaa ”jakovaraa”. Biodieselin ja muiden uusiutuvien polttoaineiden, kuten biokaasun käytön edellytyksiä tulee nyt valtio tasolla edistää ja maakunta tasolla tukea alan yrittäjyyttä.

Pienet kunnat, kuten Pyhtää hyötyvät yrittäjyyden tuomasta hyvinvoinnista. Bioenergian eri sovelluksissa on runsaasti mahdollisuuksia. Kunnan bioenergia ja kaukolämpöhanke on hyvänä esimerkkinä, jos metsähaketta hankitaan paikallisilta toimittajilta. Kierrätettyjen raaka-aineiden hyödyntämistä liikenne- ja lämmityspolttoaineena tulee tutkia ja edistää.  Alueemme edustajien tulee tehdä biodieseliin ja muiden uusiutuvien polttonesteiden käyttöä edistäviä aloitteita. Myös käytön esteisiin on puututtava. Valmisteverotus Suomessa on estänyt biopolttoaineiden kehittämistä, valmistusta ja jakelua.

Biodiesel on rikitöntä, mutta silti siitä maksettava runsasrikkisen dieselöljyn valmistevero 34,59 senttiä litralta. Valmistevero on 16,8 % korkeampi kuin vähärikkisen fossiilisen dieselöljyn valmistevero. Tämä johtuu siitä, ettei biodiesel kuulu tullitariffin nimikkeeseen 2710. Myös muita esteitä on asetettu; lain mukaan biodiesel on tehtävä tunnistettavaksi. Ongelmana on se, että hyväksytyt tunnistamisaineet eivät sekoitu biodieseliin. Toiseksi tunnistamisaineita on yleensä saatavissa vain ylisuurissa eräkoissa ajatellen paikallista tuotantoa. Ainoastaan lämmityskäytössä biodieseliä voidaan käyttää ilman valmisteveroa.

Monissa EU-jäsenvaltioissa biodiesel on jo valmisteverotonta. Suomi silti porskuttaa kehityksen jälkijunassa. Kansaa hyödyttäviä EU-päätöksiä ei haluta soveltaa. Ensin tarvitaan EU-tuomioistuimien päätöksiä ja sittenkin harataan vastaan viimeiseen saakka. Tekeekin mieleni kysyä, kuka maksaa valituksista ja selvityksistä aiheutuvat kustannukset? Veronmaksajat tietenkin