Energia voi paikata kestävyysvajetta

Suomelle energiaomavaraisuus ja energian tuotantoon liittyvien laitteiden ja palvelujen vienti on elintärkeää. Aiemmin tätä on tuotu esiin mm eduskunnassa, jossa pääministerin totemus oli: ovatko Perussuomalaiset aivan tosissaan? Erikoista, energia ja siihen liittyvät kysymykset liittyvät talouteemme olennaisesti ja ovat pitkällä tähtäyksellä selkeä osa rakenteellista muutosta. Niin taloudellisesti kuin ekologisesti. Heräämistä on alkanut tapahtumaan biopolttoaineiden puolella, mutta nopeat syövät hitaat. Bioenergianmuodot ovat maailmassa megatrendi, aikaa ei voi hukata. Venäjä riippuvuuttakin on syytä tarkastella kriittisesti.

 

Suomen energiankulutuksesta 70 % on tuontia. Jatkuva turpeen vainoaminen kasvattaa täysin fossiilisten energiavarojen tuontia ja heikentää tilannetta edelleen. Myös jätteiden kaasuttamisen/polttamisen vastustaminen on ollut taloudellisesti vastuutonta. Näiden polttoaineiden tekniikoihin on olemassa kotimaista osaamista ja sitä edelleen jalostamalla syntyy myös palveluvientiä, mm Cleantechiä. Omavaraisuuden nostaminen vaikuttaa merkittävästi työpaikkoihin ja huoltovarmuuteen. Rahaa menee noin 13,5 mrd euroa tuontiin. Jo 1-2 mrd euron jääminen kotimarkkinoille olisi näin pienelle maalle merkittävää, tavoitteet voisivat olla korkeammatkin. Kotimainen energia ei ole vain metsä politiikaa, kyse on energia-, ilmasto-, talous-, teollisuus- ja työllisyyspolitiikasta. Verotuksellisesti voidaan suosia kotimaisten lämmitysjärjestelmien valmistamista ja hankintaa, sekä laajemmassa mittakaavassa ylikansallista toimintaa.

 

Omavaraisuutemme on energian suhteen niin heikko, että kaikki keinot tulisi hyödyntää, jotta tilannetta parannetaan. Tärkeintä olisi politiikka, jonka jatkuvuuteen voisi luottaa. Nykyisen päätännän seurauksena kivihiili on rynnistämässä markkinoille takaisin. Se tulisi estää.

Energia-alan professorityöryhmä on julkistanut Kasvua ja työllisyyttä uudelle energiapolitiikalla -raportin, sen mukaan alalta on mahdollista löytää apua Suomen talousahdinkoon. Tuontienergian korvaaminen kotimaisilla vaihtoehdoilla vähentäisi vaihtotaseen alijäämää. Professoreiden mukaan tuontienergiasta voitaisiin luopua vuoteen 2050 mennessä jopa kokonaan. Energiaratkaisujen kotimaisuus vaikuttaa suoraan työllisyyteen ja kasvuun, vaihtotaseeseen, energiateknologian vientiin ja yritysten kilpailukykyyn. Työryhmän laskelmien mukaan energiapolitiikalla on luotavissa vuoteen 2020 mennessä 30 000 uutta työpaikkaa. Erityisesti Kaakossa ja Etelä-Karjalassa olisi alalle tilaa, tarvetta ja osaamista. Vaihtotaseen alijäämä merkitsee velkaantumista, mielestäni kestävyysvajetta ei paikata lähimainkaan leikkauksilla ja veronkiristyksillä, vaan myös kestävällä energiapolitiikalla.