Sakotuskäytäntö

Marko Forss kok. ottaa kantaa sakotusmenettelyyn. Olen samaa mieltä, että menettelyä voitaisiin harkiten laajentaa, mutta menettely ei ole kovin helppo. Jos poliisi sekä rankaisee, että tutkii on vaarana asiakkaiden epätasa-arvoinen kohtelu. Kun rangaistukset määrätään erillisessä toimielimessä voidaan varmistua riippumattomasta ja ammattitaitoisesta kohtelusta.

Syyttäjällä on oikeustieteen koulutus ja usein poliisia parempi kokemus määrätä sanktioita. Varsinkin pienillä paikkakunnilla hankaluudet korostuvat. Asiaa on hyvä selvitellä ihan hallinnon keventämisenkin ja nopeuttamisen vuoksi. Pidän kuitenkin tärkeämpänä purkaa olemassa olevia epäoikeudenmukaisuuksia. Kuten kaksinkertaiset rangaistukset. Ajokielto sekä sakko ylinopeuksista on selkeästi kaksinkertainen rangaistus samasta teosta. Tämä on aivan yleistä tälläkin hetkellä ja asia pitää korjata. Yksi teko, yksi sanktio. Nykyinen käytäntö on viranomaisten mielivaltaa.