Oikeutta Räskille Kouvolasta 

Kansalaisten toimesta on huomautettu epäkohdista Räskin kaavoituksessa. Kaavapalautteessa Kotkassa ja Pyhtäällä on tuotu julki huoli asutuskeskusten lähellä olevien viimeisten virkistysalueiden tuhoamisesta. Kaavoitusmonopolin humalluttamana nähdään rakentamaton maa vain kuntatalouden vastuuttomuuksien pelastavana renkaana. Onneksi ympäristöstään kiinnostuneet ihmiset ovat nyt saaneet hieman oikeutta asiassaan.

 

Hallinto-oikeus kumosi Kotka-Räskin asemakaavapäätöksen. Kaavassa ei ole riittävästi huomioitu alueen liittymistä nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen, eikä siksi ole ollut mahdollista arvioida vaikutuksia maakuntakaavan edellyttämään viherkäytävään eikä alueen virkistystarpeisiin. Vaikutuksia koko taajamarakenteeseen ei ole voitu luotettavasti selvittää, koska niistä ei ole tehty kattavaa selvitystä.

 

Sitä ei ole tehty, koska siinä paljastuisi, että alueelle kaavailtu asukasmäärä on täysin ylimitoitettu. Ympäröivät alueet eivät enää riitä, eivätkä ne kestä tuhansien ihmisten aiheuttamaa virkistyspainetta. Samalla läntinen Kotka ja itäinen Pyhtää menettäisivät ainoan alueella olevan rakentamattoman alueen, se olisi suuri menetys alueen ihmisille. Rannikko on jo nykyiselläänkin tiiviisti rakennettu, eikä viimeistäkin viherkäytävää saa hävittää. On totta, että tämä käytävä ei ole niin täydellinen kuin se voisi olla, mutta se ei saa olla tekosyynä lopulliselle hävittämiselle. Alueella on useita pieniä merkittäviä luontokohteita, sekä monimuotoista eläimistöä. Käytävä on toimiva.

 

Kun kaavaa esiteltiin Heinlahden tilaisuudessa, toin julki juuri nämä puutteet, jotka hallinto-oikeuskin on nyt havainnut. Painotin myös alueen virkistysaluevarausta olemassa olevassa maakuntakaavassa. Samat asiat ovat huolettaneet myös muita kuin minua, tilaisuudessa kriitikoille todettiin vain hilpeästi maakuntakaavan olevan sellainen yleisluontoinen kaava, jolla ei nyt ole oikeastaan mitään merkitystä. Ei ainakaan niille, jotka haluavat väkisin alueen teurastaa.

 

Yleispiirteisyydestään huolimatta, Maakuntakaava on keskeinen maankäytön ohjausväline, joka tulkitsee ja välittää valtakunnalliset alueiden käyttöä koskevat tavoitteet kuntien kaavoitukseen. Tavoitteena on huomioida paitsi ihminen, niin myös maakunnallisten ja valtakunnallisten luonto- ja kulttuuriarvojen vaalimisen velvoitteet. Samalla hallitaan ylikunnallisia ympäristövaikutuksia.

 

Toivottavasti tämä oikeuden päätös auttaa asiassa aktiivisena olleiden ihmisten, alueensa parhaiden asiantuntijoiden, mielipiteiden huomioimisessa. Useinhan on havaittu mielipiteiden kaikuvan kuuroille korville. Useat alueen ihmiset ovat asiassa jättäneet kirjalliset huomautukset kaavan epäkohdista, lisäksi luonnosta ylipäätään kiinnostuneet ihmiset ovat asiasta jättäneet huomautuksia. Perustuslainkin mukaan ihmisillä on oltava oikeus vaikuttaa omaa elinympäristöään koskettavissa asioissa.Olen asiasta keskustellut myös vihreän kansanedustaja Kasvin kanssa, hänkin lupasi asiassa olla aktiivinen. Naapurikaupungin kollegansa eivät näet ole jees päätöksiltään ehtinyt luontoa huomioimaan.