Politiikkaa ja kuntavaaleja

 

Vaalien lähestyessä keskustelujen julkituominen on lisääntynyt myös Pyhtäällä. Kysa kirjoittaa vikisevistä päättäjistä kunnanjohtajan ”hiirenloukussa”. Kunnahallituksen pj Tjeder on antanut oman arvionsa, miten politiikkaa on tehty Pyhtäällä kuluneella kaudella.

 

Tälle kaudelle paikat jakaantuivat tasaisemmin ja se on turvannut mahdollisuuden yhteistyöhön, sekä tuonut esiin ajoittaisia tiukkojakin keskusteluja ja erilaisia näkökulmia. Vaikka tätä hartautta on havaittavissa poliittisilla kilpakumppaneillamme, en elätä mitään toiveita mistään harmoniasta tulevien paikkajakojen suhteen. Sen saa mitä kansa antaa, persuista päästäisiin varmasti mielellään eroon tietyissä piireissä.

 

Erityisesti Perussuomalaiset ovat tuoneet keskustelua, aloitteita ja antaneet tiukkaakin palautetta silloin, kun päätökset ovat olleet menossa metsään. Metsän ryskyessä, olemme jättäneet eriävän mielipiteen. Joskus sävy on varmasti ollut tiukka, puolin ja toisin, mutta olemme pyrkineet aina päättämään Pyhtääläisille parhaalla tavalla. Yhteistyötä teemme, kun siihen on molemminpuolista halua.

 

Pyhtään poliittinen ongelma on liiallinen konsensus, liiaksi todetaan ”ettemme me voi” tai asiat ovat perheiden tms. vastuulla. Tämä konsesus on levinnyt niin pitkälle, että se aiheuttaa sensuuria sekä hämärtää päättäjien kykyä puuttua asioihin kunnassa. Näin vaalikauden lopulla on otettu vielä uusiksi silmälapuiksi toteamus, että asioiden eteenpäinvieminen johtuu vaalien läheisyydestä. Tämä kertoo sanojien omista tavoista. Korviin löytyy kuulo neljän vuoden välein. Kyllä päättäjät voivat tehdä muutakin, kuin käsitellä virkamiesten laatimia esityslistoja.

Tehtyjä päätöksiä tutkimalla voi havaita paitsi sen, että päätöksiä on tehty paljon, niin että Pyhtäällä on tällä kaudella vain kolme puoluetta. PS, Vihr ja oikeistoryhmä, joka koostuu harmonisesti SDP:n, Kokoomuksen, Keskustan ja RKP:n yhtäköyttä-yhdistyksestä. Tässä ryhmässä luulisi noin poliittisesti olevan hieman eri suunnat, mutta luulo ei ole tässäkään tiedon väärti. Minusta se on härskiä, että mainostetaan kaikenlaista huolehtimista, välittämistä ja mukana pitämistä kun kuitenkaan ei käytännössä ole kykyä tai halua puuttua vinollaan oleviin asioihin kunnassa. Tästä on pahana esimerkkinä ongelmat lapsiperheissä, koulussa tai tietyissä sairaanhoidon aloissa, joissa intimiteetti ja hoidon jatkuvuus on kaikean A ja O.

Emme mekään tietysti mitään vapahtajia ole, mutta kyllä me hitto soikoon tuomme päätännässä esiin asioita, joista kuntalaiset ovat meihin yhteyttä ottaneet. Meille ei riitä se, että todetaan virkamiesten tekevän. EI, me haluamme päättäjille aktiivisemman roolin huolehdittaessa kunnan ja kuntalaisten asioista. Niitä tulee esiin harvoin tiukimmissa muodoissaan eivätkä ne todellakaan ole sellaisia, että virkamiehiä tallotaan tai tehdään heidän työtään. EI, mutta kyllä päättäjien pitää voida päättää, ohjeistaa ja palauttaa valmisteluun silloin kun sen tarve on.

 

Kyllä meillä säröjä on, mutta ne kuuluvat normaalina osana monipuoluejärjestelmään. Erilaiset mielipiteet tuovat kehitystä, ei Pyhtää sen vuoksi ole edennyt tämänkään vertaa, että olemme kuorossa toisiamme kehuneet. Joillekin tästä prosessista on tullut sieluun arpia, meille ei. Asiat on asioita. Mutta revetty ei olla, se on mahdollistanut muuta aluetta ripeämmän yhteisen muutoksen jo ennen kuin siihen on ollut viimeinen pakko. Tämä yhteinen työ näkyy mm perintönä jäävänä ylijäämäisenä kassana. Vaikka tällä kokoonpanolla on tehty surkeitakin päätöksiä, on kokonaisuus kuitenkin ollut kuntaa eteenpäin vievä.

 

On meillä ongelmiakin. Eivätkä ne ratkea sadalla tai tuhannella uudella yrityksellä. Liiallisella hädällä ja kiireellä perustellaan hankkeita. Syrjäytyneisyys kasvaa, nuoret voivat pahoin, kiusaamista esiintyy väkivaltaisessa muodossa jo alakoulun ensimmäisillä vuosilla. Liikkuminen on hankalaa ja oman hyvinvoinnin kuplan ulkopuolelle on päättäjien vaikea nähdä. Kun kuplasta poistuu voi havaita, että seuraavalla valtuustolla on mahdollisuuksia edelleen tehdä hyvää Pyhtäälle. Äänestäjille annan kaksi toivetta: tallettakaa kaikkien puolueiden vaalimainokset ja verratkaa lupauksia tekoihin - menkää ja äänestäkää itsenne näköinen valtuusto.