Satamat maakunnallinen kilpailutekijä

Haminan ja Kotkan satamamien yhteistä säveltä haettiin kymmenet vuodet. Nyt se on viimein löytynyt ja saamme maakuntaamme voimakkaan logistisen kilpailuvaltin. Päällekkäiset investoinnit, eikä turha kilpailu ”samoilla vesillä” rasita satamatoimintojen kehittämistä. Satamalla on mahdollisuus muodostua logistisen osaamisen keskukseksi, tarjoten maakunnan yrityksille vientivaltin.

Satamat tulee nykyisessä globaalissa maailmassa nähdäkin kokonaislogistisina keskuksina, joiden sisään ja ympärille voidaan kehittää monimuotoisia ja laajoja palvelu-, sekä yhteistyöketjuja. Vaikutukset ulottuvat maakuntaamme sisämaata myöden. On ehdottoman tärkeää keskittyä kehittämään kokonaisuuksia, joissa laiva- ja muu liikenne nivoutuu saumattomasti yhteen. Venäjä ja Baltia kehittävät satamiaan, meidän ei ole syytä jättää omaa osaamista vakan alle.

Satama ei tarjoa vain porttia maailmalle, vaan se muodostaa kaikkine sidosryhmineen oman keskittymän, jota voi verrata mihin tahansa teolliseen laitokseen. Kehitystyö on ottanut satama fuusiossa askeleen tälle vuosikymmenelle. Nyt on syytä tutkia millaisia sidosryhmiä saadaan aikaan, jotta saumaton yhteistoiminta  ymmärretään ja saadaan ulottumaan paremmin rajan ylitse Venäjälle, niin myös sisämaahan. Sisäsatamat ja terminaalit eivät ole poissuljettuja kumppaneita, vaikka niiden yhteys mereen on Saimaan kanavalta.

Suomen mittakaavassa maakuntamme satama on merkittävä tekijä, siitä on ehdottomasti saatava vieläkin merkittävämpi ja laajamittaista kehitystyötä on jatkettava etsimällä Tanskan salmien ulkopuolelta ”kummisatama” jotta kuljetuksien pilkkominen ja yhdisteleminen maailmaanlaajuiseen liikenteeseen saadan yhä kilpailukykyisemmäksi ja tehokkaammaksi. Maakuntamme koulutuksen on suuntauduttava alalle ja kumppanuus- ja kehityshankkeisiin jatkuvalla voimalla.

Satamat ovat vientiteollisuutemme ja työllisyytemme peruskysymyksiä. Tehokas ja monimuotoinen logistiikka laajoine verkostoineen on kasvavien kustannusten yksi merkittävä kustannuspainetta helpottava ja kilpailuetua antava tekijä.