Räskiin avataan uusi asuinalue, joka ulottuu myös Pyhtäälle Heinlahteen. Samalla osayleiskaavaa laajennetaan ja pyritään rakentamaan, jopa satoja uusia omakotitaloja. Alue on toiminut virkistyskäytössä pitkään ja on erittäin suosittu ulkoilualue, sille näköjään on tulossa loppu, niiden toimesta jotka alueella vähiten liikkuvat. Virkistyskäytölle ei aseteta arvoa lainkaan. Aluetta tunnutaan pidettävän rakentamisen varamaana tai jopa joutomaana, kuten Anne Metsola toteaa KySa 17.4. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa millään tavalla.

Joutomaa on maata, jolla puuston kasvu on alle 0,1 m3/ha/v. Joutomaalla voi kasvaa vain yksittäisiä, kituliaita ja pensastavia puita tai se voi olla kivikkoa tai paljakkaa. Mitään näistä kyseinen alue ei ole. Koskemattomana alue on juuri se henkireikä, jota ihminen tarvitsee. On oltava paikka, jossa saa olla rauhassa, niitä ei enää liikaa ole. Kylät ja kylämaisemat monimuotoisuudessaan ovat osa suomalaista kulttuuriympäristöä, niitä ei pidä turmella. Tavoitteena tulee olla edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä tähän ei kuulu ajatus siitä, että kaikki rakentamaton maa olisi jouto- tai joutavaa maata.Lähiöiden välissä on hyvä olla luonnontilaisia alueita, niiden merkitystä ei tule väheksyä. Väestön virkistystarpeet tulee huomioida.

Alueen täyttäminen heikentää entisestään myös Heinlahden Metsästysyhdistyksen toimintaa. Toivonkin, että yhdistys olisikin asiassa aktiivinen sidosrymäseminaareissa ja jättäisi asiasta muistion. Ihmettelen myös Pyhtään intoa avata uusi asuinalue kauaksi kunnan omista asutuskeskuksista ja palveluista. Pikemminkin Pyhtäällä tulisi kehittää jo asuttuja alueitaan. Hanketta edistetään jopa ilmastonmuutos peloilla. Paras tapa vastustaa muutosta, on suitsia uusia asuinaluita ja vähentää turhaa rakentamista. Ilmastolle on huomattavasti vähemmän haitallista rakentaa jo olemassa olevien alueiden jatkoksi, eikä aloittaa tekemään aluieta tyhjästä.

Pyhtäällä kehitys tulee suunnata Siltakylä-Kiviniemi-Kangasmäki alueelle, Kirkonkylään sekä Huutjärvi- Heinlahti alueella 7-tien läheisyyteen. Uusia teitä ei enää tarvita metsiä ja maisemaa pilkkomaan. Ihmettelen miksi esim Vihreät eivät ole asiaa omakseen ottaneet, ajatustani saa vapaasti hyödyntää ja kehittää.  Lisäksi näille alueille tulisi vetää rakennetulta ja mahdollisesti laajennettavalta biokaukolämpölaitokselta liittymiä, ja tarjota energiaa joka on tehty uusiutuvasta luonnonvarasta. Tämä on varmasti ilmastolle vähemmän haitallista ja kestävän kehityksen mukaista. Koskematon luonto on parasta, mitä voimme jälkeemme jättää 

 

Raul Lehto

Perussuomalaiset