Sopimusperustainen jätehuolto

Yleensä kaakonkulman kunnat velvoittavat asukkaansa liittymään järjestettyyn jätehuoltoon. Näin turvataan Jätelain täyttymisen edellytykset ja pyritään pitämään luonto siistinä. Kaikki mikä saadaan keräyksenpiiriin, on varmuudella poissa tien varsilta ja salakaatopaikoilta. Kuntalaisten on vaikea täyttää velvoitettaan, koska esimerkiksi L & T on Pyhtäälläkin, kuten muuallakin maassa, lopettanut reittejä, joista se ei katso olevan riittävää taloudellista hyötyä. Ilmeisesti hyötytavoite on kasvanut, koska ongelmia ei ole ollut aikaisemmin. Kiinteistön omistajat joutuvat pulaan, jos jätehuoltoyrittäjät eivät tahdo ajaa kattavasti kuntien alueilla. Perusteena käytetään nyt lamaa tehtäessä jätehuollon ”uudelleen reitityksiä”, reiteissä halutaan vain poimia suurimmat ja tuottavimmat jätevirrat, muiden jäädessä roskiensa keskelle.

Asiassa on unohtunut vastuullinen ja pitkäjänteinen toiminta- ja kehitysajatus. Olen tiedustellut Pyhtään Tekniseltä toimelta sopimusperusteisen jätehuollon tilannetta Pyhtäällä, yritykset eivät ole olleet halukkaita solmimaan sopimusta, eikä kunta ole pystynyt yksin sopimusta saamaan. 

Pyhtään kunta on osakkaana Kymenlaakson Jäte Oy:ssä, joka vastaa Pyhtäänkin jätteiden käsittelystä. Uusittu osakassopimus mahdollistaa Kymenlaakson Jäte Oy:n toimimisen yksittäisten kuntien jätehuollon kilpailuttajana ja jätehuollon järjestäjänä. 

 Jätehuollon järjestäminen edellyttää osakaskunnalta ensin kunnanvaltuuston päätöstä siirtymisestä sopimusperusteisesta jätehuollon järjestämisestä kunnan kilpailuttamaan järjestelmään ja delegointipäätöstä, jolla kunta antaa kilpailuttamisen  Kymenlaakson Jäte Oy:n tehtäväksi. Kun neuvotteluosapuoli kasvaa maakunnalliseksi tekijäksi, on jätehuoltajienkin muutettava asennettaan, jos aikovat alueella toimia. Nyt onneksi Sita on ainakin aluksi huolehtinut L&T:n pulaan jättämistä asiakkaista. Sita hoitaa tyhjennykset lisäksi halvemmalla. Ehkäpä muidenkin L&T:n asiakkiden kannattaisi miettiä muitakin vaihtoehtoja, sellaisia, jotka eivät hylkää asiakkaitaan kymmenien vuosien jälkeen muutaman viikon irtisanomisajalla, ilman mitään neuvotteluja.