Viilennys on perusturvaa

 

 

Altistuminen lämmölle helteiden aikana lisää sairastuvuutta ja kuolleisuutta, varsinkin vanhuksilla ja kroonisia sairauksia potevilla elämän laatu heikkenee merkittävästi, johtaen toimintakyvyn alenemiseen. Suomi on edelleen viileän ilmastoalan maa ja kuumuus koettelee viileämpään tottunutta elimistöämme. Jo yksittäiset hellepäivät, puhumattakaan kosteista helleaalloista aiheuttavat haittoja erityisesti riskiryhmillä, aiheuttaen jopa satoja menehtymisiä vuodessa.

 

Kotihoidon lisääntyminen on siirtänyt ja siirtää jatkuvasti ihmisiä pois raskaasta laitoshoidosta. Samalla henkilöstöä siirtyy tekemään hoitotyötään kotioloihin, helle koettelee myös heitä aiheuttaen työterveysriskin sekä heikentää työtehoa ja työssä jaksamista. Ikääntyyhän se kotihoidonkin henkilöstö.

 

Meille perustellaan milloin mitäkin kieltoa ja rajoitusta vetoamalla tilastoihin ennenaikaisistakuolemista. En silti ole koskaan kuullut, että vanhuksien tai sairaiden tukalasta olosta helteillä, puhumattakaan kotihoivan henkilöstöstä olisi kukaan ollut huolissaan. Serverit ja atk-laitteet on kyllä saatu ilmastoituihin yksiöihinsä ja saleihinsa jo vuosikymmeniä sitten. Sehän ei sovi, että kallis kone menee rikki ennen aikojaan.

 

Vaikka helteet alkavat varmaankin kohta taittua talven odotukseen, ehdotan, että vanhuksille ja muille, joilla on terveydellisiä perusteita viilennykseen tai heikentynyt liikuntakyky myönnettäisiin suunnattua kotitalousvähennystä huolimatta asumismuodosta niin, että myös kunta tai yhteisö voi vähennyksen hakea ilmastoinnin asentamiseksi. Toisena vaihtoehtona laitteita voitaisiin hankkia Kela-korvauksen puitteissa. Tuki pitää olla tarvittaessa 100 %:a kuluista. Kustannukset tulevat takaisin elämänlaadun ja toimintakyvyn paranemisena ja säästyneinä hoivakuluina. Laitteiden asentaminen tuo myös pientä vipinää kotimarkkinoille. Samalla voidaan parantaa joidenkin kohteiden energiatehokkuutta.  En kiistä viilennyksen tarvetta muillakaan kansalaisilla, enkä mahdollisen tukemisen tarvetta, mutta aloitetaan ensiksi heistä, jotka ovat vaikeimmassa asemassa.