Harmaatalous

Perussuomalaiset kohtaavat suuret odotukset, sekä vastuun kasvunsa myötä, työssä harmaantalouden kitkemiseksi. Tähän saakka hallitukset ja vanhat puolueet ovat kyllä luvanneet kitkeä suurenharmaan, mutta tuloksetta.Harmaa talous tarkoittaa toimintaa, josta ei suoriteta lakisääteisiä maksuja. Harmaaseen talouteen kuuluu myös laiton siirtolaisuus, sekä huumekauppa. Laillisesti toimivat yritykset toimivat epäterveessä kilpailuympäristössä yrittäessään pärjätä harmaan talouden vääristämillä markkinoilla.

 

Tavallisen työntekijänkin työolosuhteet ja palkkaus vaarantuu harmaan talouden vääristymien vuoksi. Valtiontalouden tarkastuskeskuksen mukaan Harmaan talous voi olla jopa 10 mrd euroa vuodessa! Arvioita on lukuisia, mutta summa on kestämätön!

 

Aliurakointiketjut, kuittikauppa sekä ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten hyväksikäyttäminen ovat tyypillisiä toimintatapoja. Ammattimaisesta talousrikollisuudesta on viitteitä liittyen puu-ja metsätilakauppaan, ulkomaankauppaan, hyväntekeväisyyskeräyksiin, telemarkkinointiin, tiede- ja tutkimustoimintaan. Arvopaperimarkkinoihin ja atk-ympäristöön liittyvät rikokset ovat talousrikostutkijoita työllistäviä uusia rikoslajeja, joita ei aiemmin ollut tutkittavana lainkaan. Harmaatalous on soluttautunut kaikkialle yhteiskuntaamme.

 

Suurimmissa kaupungeissa on yleistä ketjuttaa työmaille pelkkiä verovapaita 6 kuukautta suomessa työskenteleviä työntekijöitä. Mielestäni jokaisen maassamme työskentelevän tulee maksaa veronsa, kuten meidän muidenkin. Me elätämme kyytä povellamme ja annamme kansainvälisen rikollisuuden ryöstää vuosittain miljardien edestä veronmaksajien verta. Talonpojanko se pitää kirpusta keisariin asti kaikki elättää?

 

Ei voi olla niin, että veroasteemme noustessa, meitä rasittavat vapaamatkustajat, joita ahneimmat yritykset hyödyntävät säälimättä, vääristäen kilpailua yritysten välillä. Tavallista on alasta riippumatta, tehdä ylityöt pimeänä tai vaikka papereiden mukaan työntekijä saisikin sopimusten mukaista palkkaa, niin hän maksaa osan palkastaan välittäjille, jotka kierrättävät ulkomaista työvoimaa suomessa nykypäivän orjatyövoimana.

Lainsäädäntö ja viranomaisuudistukset junnaavat vuosia, takertuen mm. ylimitoitettuihin tietosuojakysymyksiin. Jos mitään salattavaa ei ole, ei tietosuojakysymykset viranomaisiin nähden ole ongelma. Tietoja ei olla niittaamassa luettavaksi turuille ja toreille.

 

Kansainvälinen rikollisuus vaatii tiukkoja toimia. Lainsäädännöllä voidaan lisätä talousrikollisuuden torjuntaan osallistuvien viranomaisten yhteistyötä, oikeuksia sekä säännellä selvittämiseen liittyvää tietojen käsittelyä.

Kansakuntamme tulomenetyksiä paikataan lisäveroilla. Tämä kiristää erityisesti vähäosaisten ihmisten elämää. Asumisen ja liikkumisen kustannukset karkaavat käsistä, oma koti alkaa olla kirjaimellisesti kullan kallis! Rahan annetaan valua valtiolta rikollisille, jolloin joudutaan kitsastelemaan julkisentalouden kustannuksella. Rahaa ei tarvitseville riitä, mutta rikollisille jotka yrityksineen hyötyvät halvasta työvoimasta, rahaa riittää.

 

TEM on ehdottanut, että tavallisen OKT rakentajankin tulisi ilmoittaa urakoitsijoidensa tietoja verottajalle, periaatteessa kannatan näiden talkoiden yhteisvastuuta, mutta kun puhutaan miljardeista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, tuntuu lapselliselta jahdata tavallisten kansalaisten satasia. Mittasuhteet ovat kadoksissa, tällä ehdotuksella padotaan veteen liukenevilla savitiilillä patoa, kun isot kalat jatkavat virrassa nousuaan.

 

Suomi ei ole, eikä siitä saa tulla, edes ilmastomuutoksen varjolla banaanivaltio, jonka BKT:sta 7% menee rikollisille. Kun nykyinen lama alkoi, tippui BKT noin 8%. Sellaista ministeriä ei liene hallituksessa ollut, joka ei sen vuoksi vaatinut vakavia toimia ja uudistuksia. Suomen kansalla on oikeus vaatia, että pelkät puheet harmaantalouden torjumisesta loppuvat nyt ja siirrytään tekoihin!