Metallien kierrättäminen

Kierrätystoiminta on sinänsä arvokasta ja on edelleen tarpeellista edistää erityisesti metallien kierrätystä, mutta kierrätyksenkin tulisi tapahtua ympäristöystävällisesti, eikä se saisi aiheuttaa haittaa ympäristölleen tai ihmisille. Nyt toiminta valitettavasti ei ole aina asianmukaista, vaan aiheuttaa haittaa ympäristölleen laajalla alalla valumavesien ja haihtuvien kaasujen muodossa. Käsittely tapahtuu usein taivasalla, ja sadevesi huuhtelee mahdolliset päästöt ojiin ja maaperään. Kotkassa ja Lappeenrannassa on tälläistä toimintaa harjoittava yritys, joka romuttaa autoja ja on mm. jätemetallien käsittelijä. Maasta löytyy usein erilaisia raskasmetalleja, bensiiniä ja mm. PCB:tä.

Perussuomalaisten Kymenpiiri on ollut asiassa aloitteellinen ja siksi kansanedustaja Raimo Vistbacka PS, onkin tehnyt asiasta eduskunnassa kirjallisen kysymyksen 23.5.2008, koska nykyinen lainsäädäntö ei riitä turvaamaan toiminnan turvallisuutta ympäristölleen. Koska kierrätystoiminta on kasvavaa bisnestä on toiminnan turvallisen kehittymisen vuoksi lait saatava nykyvaatimusten ja tietämyksen tasolle. Romuttamo alueilla romutetaan usein esim. autoja, jotka lytätään kasaan ja pilkotaan, muovien ja nesteiden aiheuttaessa kierrätysongelman. Autoissa oleva öljy ja bensa saattaa valua maahan höyryjen haihtuessa ilmaan. Paikallinen autopurkaamoyrittäjä on laskenut, että yhdestä autosta tulee n. 70 litraa erilaisia nesteitä, jotka tulisi kerätä talteen.  

Tavallinen omakotitaloasukas joutuu tekemään selvityksiä jätevesistä ja tekemään milloin minkäkinlaisia selvityksiä, teollinen toiminta ei voi olla erityisasemassa. Romuttamo toimintaa tulisi harjoittaa sisätiloissa siten, että ilmaan ei pääse haihtumaan kaasuja polttoaineista, eikä polttoleikkauskaasut pääse leviämään. Maaperä tulisi suojata käsittelyalueen alta samoin kuin kaatopaikkojen, alue tulisi rakentaa suojakalvonpäälle ja kaikki vedet tulisi kerätä puhdistettavaksi. Toivon, että edustaja Vistabackan kirjallinen eduskuntakysely aiheuttaa toimia, jotka paitsi edistävät kierrätystoimintaa niin myös vähentävät siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja