Oppositoon ajettua politiikkaa

Pyhtään kunnanvaltuusto on toiminut nyt reilun kahdeksan kuukautta uusin voimin.

Kuntalaiset ovat halunneet uutta verta valtuustoon ja päätöksentekoon. Perussuomalainen, Vihreä ja Sitoutumaton valtuustoryhmä on tuonut esiin erilaisia näkemyksiä ja vaihtoehtoja uskoen niiden olevan "moottorina" asioiden kehittymiseksi yhteistyönä muiden puolueiden kanssa. Toistaiseksi olemme enimmäkseen toimineet oppositioryhmänä, harjoittaen tiukkaa oppositiopolitiikkaa, niinkuin hyvän opposition tuleekin. Päätöksiä kritisoidaan tarvittaessa ja puututaan jos kunnan päätöksenteko ei ole hyvän hallinnon mukaista tai ei noudateta Suomen lakeja. Olemme myös tuoneet kuntalaisten mielipiteitä Pyhtään päätöksentekoon.

Pyhtäällä oppositiopolitiikkaa on viimeksi harjoitettu n. 30 vuotta sitten, jolloin oli vuoroin vasemmisto- ja oikeistovalta. Päätöksenteon suunta muuttui 80-luvun lopussa jolloin alettiin tehdä päätöksiä pienissä piireissä keskenään sopien eikä niistä kerrottu kuntalaisille. Vasemmisto ja oikeisto olivat kuin yksi puolue jossa vallitsi erinomainen sopu. Se on epätervettä päätöksentekoa. "Keskiryhmät" ajavat avointa kuntalaisia kuuntelevaa päätöksentekoa. Kuntalaisille tiedottamista jo päätöksen alkuvaiheessa, niinkuin kuntalaki edellyttää, pidämme erittäin tärkeänä.

Tulemmekin syksyn aikana puimaan julkisuudessa ajankohtaisia asioita kunnassamme ja kertomaan miten niihin olemme pyrkineet tai tulemme pyrkimään vaikuttamaan.

 

Vihreät, Perussuomalaiset ja Sitoutumattomat valtuutetut Pyhtää