Puusta pitkälle


Puu ja siihen liittyvät erilaiset bio- ja nanoraaka-aineet, komposiitit, ravinnelähteet, energia sovellukset ja perinteiset paperi- ja rakennetuotteet ovat puheissa olleet vihreää kultaa vuositolkulla. Puusta emme sen sijaan ole päässeet pitkälle.

PTT:n arvion mukaan puuta riittäisi investointeihin runsain mitoin, jos puuta saadaan liikkeelle. Liikkeelle sitä voidaan saada monilla keinoin, mm. opastuksella, ohjauksella ja veropäätöksin. Puunhankinnan on seurattava nykypäivää isäntämiesten ja naisten urbanioituessa.

Biotuotetehtaisiin ja puupohjaiseen Cleantechiin on ladattu valtaisia odotuksia, yksi esimerkki on kotoisen Cursorin hanke BioA konseptin tiimoilla. Sen sijaan omaa oksaa saahavat päätökset ovat vakava uhka hankkeiden realisoitumisessa.

Ilman vakaata vero- ja energiapolitiikkaa on turhaa toivoa investointeja alalle. Myös yritysten investointitukien on oltava etukenossa hakemassa uusia malleja, ei turvaamassa loputtomiin vanhoja rakenteita. Tukien on kannustettava uusiutumaan ja erityisesti siten, että hankkeet ottavat omat taloudelliset jalkansa alleen.

Rikkidirektiivi on kaunis ajatus, mutta ilman globaalia sitoutumista valitettavan lyhytnäköinen euroilo. Mekaanisten ja kemiallisten puunjalostajien tuotantoon ja sivuvirtoihin on ladattu valtaisia toiveita päästöjen alentamiseksi. Direktiivillä vain on sellainen ikävä arvioitu vaikutus, että sahatavaralle kertyy ns. rikkilisää 2-3 €/m3, jota ei voida siirtää tuotteen hintaan. Suhdanteet alalla ovat nyt muutenkin hankalat. Tällöin olemme joutumassa tukien tielle. Jos teemme toimintaa kannattamattomaksi, emme tule saamaan sivuvirtoja, joiden varaan paljon lasketaan. Suomi on muiden mukana nostamassa päästövähennystavoitettaan, mutta tämmöisellä omaan jalkaan ampumisella saamme markkinoita vain puujaloille.

Energiapuolella omavaraisuutemme aukkoa täyttää noin 8 mrd € ostovelka ulkomaisesta energiasta, tälle rahalle olisi kyllä ottajia kotimaassakin. Tulevassa päätännässä tulee ehdottomasti nähdä puut metsältä, päätöksien toisiaan syövät vaikutukset tulee ymmärtää. Puheet Vihreästä kullasta pitää lopettaa ja tehdä kansallinen toimenpideohjelma, jolla homma hoidetaan kotiin. Toimimalla, ei puheilla. Toiveet alan johtajuudesta ei riitä, meidän pitää uskaltaa olla ykkönen ja tähdättävä siihen kansallisesti.