Pyhtään Kunnan etäkokousten laillisuus

Kysa 15.1.2021 uutisoi Valtuustojen toiminnasta Pyhtäänkin osalta.

Kunnanvaltuuston pj Osmo Kallion antaman lausunnon mukaan ” Etäkokoukset mahdollistava hallintosäännön muutos tehtiin vasta aivan loppuvuodesta. Lautakunnat, jaokset ja kunnanhallitus ottivat kuitenkin varaslähdön. Omavaltainen päätös ei mennyt pykälien mukaan, kunnanvaltuuston puheenjohtaja toruu ”. Tämä ei pidä paikkaansa. En yleensä viitsi tonkia menneitä pykäliä, mutta tässä tapauksessa on tarkennus paikallaan. Jokainen tehty päätös olisi tämän lausunnon mukaan laiton ja valituskelpoinen. Kuten todettu näin ei ole.

Hallintosääntö antoi jo aiemmin mahdollisuuden KH, toimikunnat ja lautakunnat pitää myös etäkokouksina. Loppuvuodesta tai syksystä 21.9.20 tehtiin muutos hallintosäännön 80 §:n, joka mahdollisti myös valtuuston pitämisen etänä sekä läsnä ollen, nykykielellä hybridinä, ihan sanatarkasti. Myös Kuntalaki 98§ mainitsee sähköiset kokoukset ja Kuntalaki on sellaisenaan lähes jokaisessa Hallintosäännössä. Valtuuston hybridi toteutui vasta muutoksen jälkeen.

Hallintosäännön muutos 21.9 hallituksen kokouksessa asian 150 § kohdalla, oli listan mukaan tarkoitus muuttaa vain 80 §, KH esitti vielä edelleenkin tarkentavia muutoksia säännön 117 §:n, jossa ns. hybridi otettiin mukaan sanatarkasti mainiten ja pykälää selkeyttäen. KH:lle ja lautakunnille etäkokous mahdollisuus oli ja on, mutta vain valtuustolle ei. Valtuuston kohdalla asia olikin akuutein, koska tarvetta hybridiin oli. Muutokset tehtiin yksimielisesti ja nimenomaan tarkennuksiksi. Mitään varaslähtöä ei ole ollut. Sääntö ei ole nimenomaan kieltänyt hybridiä aiemminkaan, mutta näin asia kirjattiin vielä sanatarkasti nykyaikaan. Tiedot tarkistin esityslistoista, sekä Hallintojohtajalta.

Uskon vakaasti, että Pyhtään virkamiehet eivät olisi myöskään näin menetelleet. Valtuuston pj on läsnä- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Ihmettelen, että jos tällainen laittoman toiminnan käsitys on ollut, ei siitä ole mainittu sanallakaan Kunnanhallituksen sähköisissäkään kokouksissa.