Nuoren rikosoikeudellinen vastuu

Nuoriso on kehittyneempää kuin aiemmat sukupolvet ja se näkyy myös väkivallateoissa ja muissa rikoksissa. Muitakin tekijöitä on, kehittymistä on sekä hyvässä, että pahassa.

Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Alle 15 vuotias on nykylain mukaan syyntakeeton, tämä ei ole tätäpäivää. Ikäraja on ollut voimassa noin 100 vuotta. Rangaistuksien ylettäminen nuorempiin ikäryhmiin ei silti saa olla itsetarkoitus. Nuori rikoksentekijä joutuu toki sosiaalitoimen asiakkaaksi ja erilaisien nuorisotoimien piiriin, mutta se ei aina ohjaa riittävästi. Taskassa vastuuikärajaa laskettiin jo 2010, tutkimuksien mukaan tulokset eivät suoraan osoittaneet tilanteen parantuvan pelkillä rangaistuksilla.

Sen sijaan hieman pehmeämmät keinot voisivat herättää ajattelemaan tekojensa seurauksia, muita ihmisiä ja oman elämänsä suuntaa. Mielestäni voitaisiin kokeilla yhdyskuntapalvelun ulottamista 13 ikävuoteen saakka.

Yhdyskuntapalveluun voi tuomita enintään kahdeksan kk:n ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta ja sitä voidaan tuomita 14 - 240 tuntia. Yhdyskuntapalvelu voi olla myös ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisrangaistuksena.

Poisjäänti palvelusta tai muut vakavat rikkomukset tuomittaisiin täytäntöön siirrettynä henkilön täyttäessä 15 vuotta. Palvelua voitaisiin määrätä hoiva-asumiseen, alueiden ja kiinteistöjen ylläpitoon ja muuhun työhön, jossa on riittäviä virikkeitä herättämään ottamaan vastuuta itsestään. Työ vaikkapa vanhustenhiúollossa voisi tuoda tervettä perspektiiviä ihmisen elämään.