Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa

 

Pyhtään kunnanvaltuusto käsitteli 4.3.2013 kunnan toimivalta-asiaa kunnallis- ja kiinteistöveron huojennuksista. Toimivalta siirtyy Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen. Kunnanvaltuusto olisi voinut halutessaan pidättää em asioissa ratkaisuvallan itsellään. Kunnalle olisi siis voitu jättää valta käsitellä hakemuksia, joissa verovelvollinen hakee vapautusta kokonaan tai osittain maksettavasta verosta. Nyt ratkaisuvalta päätettiin siirtää ja hakemukset osoitetaan Verohallinnolle. Tämä päätös on voimassa 31.12.2015 saakka, jolloin asiasta voidaan päättää uudelleen.


Siirtoa kannatettiin mm. koska hakemuksia ei kuntaan ole juurikaan tullut. Mutta onko esimerkiksi alueen seuroissa ja yhdistyksissä ollut laajalti tietoa tästä mahdollisuudesta? Mielestämme oma kotikunta ja sen valitut päättäjät ovat lähempänä omaa kuntalaista asiankäsittelijänä ja siten omissa käsissä paikalliset olosuhteet tulee paremmin otetuksi
huomioon.

Perustuslain tasolla on taattu kuntien itsehallinto jota vahvistaa verotusoikeus. Verotusasioista päättämisestä luopuminen siirtää päätöksentekoa kauemmas kuntalaisesta. Riippumatta siitä, onko hakemuksia paljon tai vähän. Kyse on periaatteesta ja oikeudesta. Itsehallinto on paitsi oikeus, niin myös velvollisuus. Kuntalaiset ovat antaneet meille valituille valtuutetuille hallintoluottamuksen, eikä sitä meidän mielestämme pitäisi edelleen luovuttaa, edes määräajaksi.

Valtuustossa Perussuomalaiset tekivät esityksen toimivallan jättämisestä kuntaan. Asiaa kannatti myös Pyhtään Sitoutumattomat. Valitettavasti äänestyksen tuloksena (5-22) toimivalta siirrettiin Verohallinnolle. Toivomme että Pyhtään kunnanvaltuusto pitää jatkossakin yleishyödyllisten rakennusten veroprosentin nollassa, että verohuojennuksesta ei tältä osin tulisi tarvetta.