Perheverotusehdotusta kehitettävä

Pääministeri Vanhanen on ehdottanut perheverotuksen ottamista käyttöön siten, että puolisoita verotettaisiin yhdessä. Tulot lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella, verotusta saataisiin kevennettyä perheissä, joissa puolisoiden tuloerot ovat suuret. Vanhasen ehdotuksessa perheet saisivat vieläpä valita lasten ollessa pieniä määräaikaisen perheverotuksen. Kyseinen malli on käytössä joissakin Eu maissa, miksi ei siis meilläkin?  Ehdotus on kohtuullisen ”radikaali” ja siksi herättää vastustusta tuoreeltaan, ilman suurempaa arviointia. Ehdotusta moititaan myös vanhanaikaiseksi, mutta eikös vanha konsti voi olla joskus parempi, kuin pussillinen uusia? Vanhaa konstia arvostellaan myös siitä, että työvoimaa saattaisi jäädä ”lorvimaan” kotiin.

Mielestäni kansamme peruspilarit, perhe ja lapset, ansaitsevat tilaisuuden niin salliessa myös vanhemman, joka tekee työtä lapsien kasvattamiseksi täysipainoisiksi aikuisiksi. Eikö juuri vanhempien läsnäolon puute aiheuta yhteiskunnassamme jo nyt tarpeeksi suuria ongelmia? Hiljattainhan Kotkan torilla itsenäisyypäivän puheessa kaivattiin isiä lapsiensa pariin.  Ehdotus toisi kipeästi kaivattua verotuksen keventymistä paitsi keskituloisille, niin myös pienituloisille, joissa vanhempien tuloerot ovat syystä tahi toisesta suuret. Syitä tuloeroihin perheissä on yhtä monia, kuin perheitäkin. Tässä kohtaa ei rinnastukset toimitusjohtajiin auta, ne kertovat vain syvään juurtuneesta kateudesta hyvätuloisia kohtaan, jarruttaen asiallista keskustelua aiheesta.  

Naisjärjestöt ovat olleet huolissaan mm. siitä, että ehdotus ajaa nimenomaan naisia hoitovapaalle. Asia ei ole automaattisesti näin, kotiin jäävä voi olla myös mies. Ajatus siitä, että juuri nainen olisi se kotiin jäävä, kertoo vain arvostelijoiden vanhakantaisista ajattelumalleista.  Kritiikkiä on tullut myös siitä, että yksinhuoltajat jne jäisivät ilman kevennyksiä. Eihän ehdotus ole vielä edes valmis, mikään ei estä asian kokonaisvaltaista käsittelyä myös muiden tilanteiden kannalta, kun verojärjestelmää uusitaan. Keski- ja pienituloiset ovat suomessa valtavan verotaakan alla, kevennystä tarvitaan pikaisesti. Ei nyt tuomita heti Vanhasta ehdotuksineen, vaan annetaan ehdotukselle aikaa kehittyä. Toki asiassa on epäkohtiakin, mutta jos ehdotuksia ei tule, ei ole myöskään odotettavissa kehitystä.