Kaakkoissuomi biotalouden edelläkävijäksi

 

Biojalostamot monipuolistavat tulevaisuuden metsäteollisuutta

 

Perinteinen metsäteollisuus on kulkenut kehityksessään pitkän kaaren. Metsäteollisuus ei ole auringonlaskunala, vaan tarjoaa uusia innovatiivisia mahdollisuuksia. Suomalainen osaaminen on edelleen tukijalka, jonka varaan voi ja pitää rakentaa. Nykyaikainen tehdas on kompleksi, josta voi rakentua Biojalostamo. Puusta erotellaan eri ainesosia ja kemiallisia yhdisteitä kemikaaleiksi, materiaalien rakenneosiksi ja energiatuotteiksi.

Uusia tuotteita ovat biopohjaiset kalvot, biodiesel, bioetanoli, biopolttoöljy sekä bioenergia. Mukaan lukeutuvat myös polymeerit, kemikaalit ja muut lääke- ja elintarviketeollisuuden raaka-aineet. Metsä on edelleen vihreää kultaa. Tämän lisäksi puu antaa ratkaisuja EU: uusituvan energian direktiivin vaateisiin, liikenteen päästövähennys vaateisiin, sekä työtä ja vientituotteita. Vientimahdollisuudet eivät jää pelkästään tavaraan, vaan samalla syntyy merkittävää potentiaalia osaamisen ja palveluiden vientiin. Puhuttu on paljon, mutta on mahdollisuus myös tekoihin. Olisiko nykyinen finassikriisi sorruttanut maamme hyvinvointia niin paljon, että se tahtokin löytyisi?

Metäteollisuus itse kehittää nykyisiin massa- ja paperitehtaisiin integroituvia biotehtaita. Nykyaikaisen biojalostamon alueelle on usean erilaisen yrityksen mahdollista integroitua yhdeksi kokonaisuudeksi, tämä ei kuitenkaan tule tapahtumaan ihan itsekseen. Tarvitaan tukea ja halua saada näitä maakuntaamme. Esim Cleantech alalta voidaan hakea suoraan soveltuvia ratkaisuja, ala on kasvussa ja sen arvo on yli 1600 mrd euroa.

Reipas energiaveroleikkuri ja yhteiskunnalliset satsaukset alan tutkimukseen ja koulutukseen ovat välttämättömiä. Tuotannon edellytysten avaimet ovat kansallisissa käsissä. Meillä on lukuisajoukko ihmisiä, jotka järkevän oppisopimus tai muuntokoulutuksen avulla voisivat sijoittua helposti alan uusiin tehtäviin. Tarvitaan vakaata infra- sekä energiapolitiikka terästettynä kohdennetuilla investointituilla. Kukaan muu kuin me itse, ei ole tämän tien esteenä.