Liuotushoidon puuteet Kymenlaaksossa

 

Aivoverenkierron häiriöt ovat kasvava ongelma väestön iän noustessa. Sairaus invalidisoi henkilön täysin ja kuntoutuminen vie pitkän ajan. Kantelun vuoksi Lääninhallitus on selvittänyt aivohalvauspotilaan tutkimuksia ja hoitoa sairaanhoitopiirissä. Lääninhallitus on todennut, että aivohalvauspotilaan tutkimusten ja hoitojen saatavuus on turvattava oikea-aikaisesti erikoissairaanhoitolain mukaisesti.

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella ei ole organisoitu aivoinfarktin liuotushoitoa, ja tilanne lienee sama myös Etelä-Karjalassa. Keskussairaalassa ei ole myöskään ympärivuorokautista liuotusvalmiutta eikä aivohalvausyksikköä, joten toiminta on puutteellista, eikä turvaa potilaiden asianmukaista ja nopeaa hoitoa. Sairaanhoitopiirin neurologian yksiköt ovat esittäneet aivoverenkiertohäiriöiden hoidon keskittämistä. Kymenlaakson keskussairaalassa asiaa on ajanut neurologian ylilääkäri Antero Pilke vuosia, ilman näkyvää menestystä.
 Aivoverenkiertohäiriöt ovat toiseksi yleisin kuolinsyy heti sydäninfarktin jälkeen. Huono toipuminen liuotushoidon hitauden tahi puutteiden vuoksi aiheuttavat runsaasti enennaikaista kuolemaa, inhimillistä kärsimystä sairastuneille, omaisille sekä mittavia tappioita yhteiskunnalle. Aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttamat kuolemat ja ilmeneminen tulee lisääntymään väestömme ikääntyessä.  Arvioiden mukaan hoidon tarve tulee kaksinkertaistumaan lähivuosikymmeninä.

Kannattaa myös muistaa, että aivoverenkierron häiriöt eivät ole yksiselitteisesti mikään vanhusten sairaus, vaan oikea aikainen liuotushoito voi pelastaa nuorenkin ihmisen loppuelämän tai hitaudessaan tehdä vajaakykyiseksi kymmeniksi loppuvuosiksi. Asian vakavuus tiedetään ja on tiedetty asian olevan retuperällä koko maakunnassa. Nyt kun vaalikautta on käytetty vasta vuosi, olisi maakuntamme kansanedustajien siirryttävä puheista tekoihin ja ajettava asiaa yhdessä eteenpäin. Kyseessä on koko maakuntaa hyödyttävä inhimillisesti ja taloudellisesti tärkeä asia.