Palaute tekstaripalstalla

25.4 KySa tekstaripalstalla oli viesti, jossa epäiltiin minulla olevan omalehmä ojassa puolustaessani koskemattomia maita. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Puolustaessani rakentamatonta luontoa, puolustan paitsi kaikkia alueella liikkuvia Pyhtääläisiä ja Kotkalaisia, puolustan myös tulevien sukupolvien etuja. Parasta mitä me voimme heille jättää, on koskematon luonto. Puolustan samalla myös Heinlahden Metsästysyhdistyksen jokaisen jäsen mahdollisuutta harjoittaa harrastustaan. Samalla turvautuvat usein paikallisten ja pääkaupunkiseudun lintubongarien mahdollisuudet mm. Mokran pelloilla, edelleenkin seurata muuttolintujen toimia.

Kotka on halunnut kaavoitukseen vetää Pyhtään mukaan vain siksi, että näin se pystyy kaavoittamaan oman ahtaan alueensa täyteen ja vaaditut viherkäytävät tulevat täytetyksi naapurikunnan puolelta. Tässä on Ketunhäntä kainalossa, Kotka valmistelee osayleiskaavan vielä ollessa tekemättä alueelle jo asemakaavaa. Tko, kaavoiteaan vain alue, mutta kaavoitetaan se yhteiseksi virkistysalueeksi. Vireillä olevassa kaavoituksessa, omaa lähipiiriäni on ilmeisesti kaavailtu virkistysalueiksi, osa niistä jo Naturaan kuuluukin. Tämä pikemminkin turvaa sen minun”oman lehmäni” rauhan.  Otan kirjoituksissani paljon kantaa, tarkoituksena ajaa sitä etua, jonka minä kulloisessakin asiassa parhaaksi katson. Kirjoittaessani Perussuomalaisena, otan aina kantaa vain yhteisen edun nimissä. Kun kirjoitan asiasta, joka koskee minua tai harrastuksiani, kirjoitan aina vain omalla nimelläni. Kuten olen kirjoittanut esimerkiksi pakallisen Puulaakijääkiekon puolesta, toivon, että tämä tulee nyt kerralla selväksi.

En ole politiikkaan lähtenyt siksi, että ajaisin omia etujani. Tätä on ehkä vaikeaa sisäistää nyky-yhteiskunnassa, joka on keskittynyt vain räikeään oman eduntavoitteluun ja etujen saalistamiseen, keinolla millä hyvänsä. Edelleen, kasvihuonepäästöjen syntymisen vähentämiseksi on järkevämpää kehittää alueita, jotka on jo olemassa. Uusien teiden ja metsien raivaaminen paljaaksi, ei ole kestävänkehityksen mukaista, puhuttaessa kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Omasta puolestani toivotan hyvää kevättä kaikille, jotka siitä tahtovat nauttia luonnon heräämistä seuraten.