Perussuomalaisilla peloittelua!

Perussuomalaiset osasivat odottaa kuntavaaleissa paitsi  menestystä niin myös menestyksen myötä tulevaa vääräntiedon levittämistä, vanhat puolueet koettavat vääristelemällä peloitella, oman kannatuksen laskiessa otteet vain kovenevat. Julkisuudessa esitetään erittäin ikäviä väitteitä ulkomaalaisvastaisuudesta ja jopa vihan levittämisestä, siitäkin huolimatta, että monet toimittajat tuntevat meitä henkilökohtaisesti ja tietävät, että olemme hyvin maltillisia.

 Tuomitsemme yksiselitteisesti kaikki väkivaltaiset teot, kohdistuvat ne sitten kehen tahansa.  Rasismi sanan varsinaisessa merkityksessä ei ole kasvanut Suomessa, eikä se ole merkittävä voima yhteiskunnassamme, suomalaiset eivät ole näin sivistymättömiä. Rasismiin syyllistyvät vain Perussuomalaisilla peloittelijat ja julistajat jotka keräävät irtopisteitä ilmoittamalla, että suostuvat asumaan maahanmuuttajan naapurissa. Asiallista tietoa meistä ei välitetä hankkia ja tietämättömyys ruokkii mitä ihmeellisimpiä juttuja. Leimakirves on heti käsillä, jos meidän taholtamme halutaan kysymyksiin vastauksia tai halutaan nostaa asioita julkiseen keskusteluun tai jos kerromme vastustavamme rotuun, uskontoon ja etnisyyteen perustuvaa erottelua ja puolustamme kaikkien tasavertaista kohtelua, saamme rasistin leiman!

Samaan aikaan vanhojen puolueiden edustajat ovat samoista asioita puhuessaan sivistyneitä ja ”oikealla asialla”. Haaveilijat eivät näe mitään sisäistä suomalaista rasismia siinä, että he haluavat kansalaispalkkaa, kieltäytyvät ns. paskaduuneista ja ilmoittavat mietiskelevänsä yhteiskunnallista tuskaa tuntien, samaan aikaan kun paskaduunien tekijät tuodaan halpatyövoimana muualta. Tämä on sitten sitä sivistynyttä monikulttuurisuutta, johon me Perussuomalaiset emme kykene. Perussuomalaiset eivät estä yhdenkään, oikeasti apua tarvitsevan maahantulijan avun saantia, täytyy pitää mielessä, että aiheettomat maahantulijat vievät avpua oikeasti tarvitsevilta.

Useissa maissa on tehty virheitä maahanmuutossa, tarkoituksena on ollut vain saada halpaa siirtotyövoimaa, nyt ongelmat ovat tulossa esiin ja ovat mellakoista päätellen tulleetkin. Suomi on pieni maa ja meidän kortemme kekoon on oltava vain varojemme kokoinen. Meidän ei tarvitse kulkea samaa erehdysten kujaa, vaan voimme korjata ongelmia jo etukäteen suunittelulla. Tulijoilla on myös vastuuta, ensimmäinen kysymys ei saa, eikä voi olla, että mitä teillä on meille tarjota? Miksi teillä ei ole enempää annettavaa?. On myös erittäin ongelmallista, että tulijoiden jalkoihin poljetaan suvaitsevaisuuden nimissä suomalaisten kulttuuria.

Suvaitsevaisuudesta tulee huono vitsi, kun vihapuheet vähemmistöjä kohtaan hyväksytään valikoivasti vähemmistön ihonväristä riippuen,  Maahanmuuttajia käytetään vanhojen puolueiden taholta härskisti hyväksi. Heistä saatavat rahat eksyvät monesti muihin kohteisiin ja lopputuloksena on kielitaidottomia, syrjäytymisuhan alla olevia vähemmistöryhmiä. Maahan tulijat tarvitsevat päästäkseen työmarkkinoille kieli- ja muuta koulutusta. Nyt heille tarjotaan korostetun “sopeuttavia”, erottelua vahvistavia ja kalliita erityispalveluja, jotka käyvät kunnille kalliiksi.

Meidän Perussuomalaisten mielestä tälläinen riisto ei ole oikein, olemmeko siksi rasisteja? Lietsommeko vihaa, kun kysymme, mihin rahat ovat menneet?  Maassa voi elää maan tavalla, se ei tarkoita oman kulttuurin unohtamista, vaan sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, samoin velvollisuuksin ja vastuin kuin meillä muillakin.  Maamme ei tarvitse 100 000 siirtolaista, maamme tarvitsee työttömänä olevien henkilökohtaista toimintaohjelmaa työn tai koulutuspaikan saamiseksi, sekä nuorten ohjaamista koulutukseen.

Maamme tarvitsee lisää hyvin iloista kotimaista tuotantoa, pienten suomalaisten määrän lisäämiseksi. Suomalaisessa maahanmuutto- , työ- ja perhe-elämä politiikassa on tehty virheitä, pahoinvointi on lisääntynyt, syntyvyys on laskussa. Virheitä ei kyetä myöntämään, vaan tilannetta halutaan parantaa unohtaen piilevät ongelmat.  Perussuomalaiset kantavat vastuunsa, ja jos meidän nimissämme esitetään vihaa lietsovia kannanottoja on niihin puututtava, ja niihin myös puututaan.