Mielenterveys politiikan armoilla

Jälleen kerran olemme saaneet lehdestä seurata demari politiikan aikaan saannoksia. Kotkan mielen-terveysjohtaja Jyrki Joensuu on sanonut itsensä irti. Samaan aikaan kun alueemme ongelmat kasautuvat päihde- ja mielenterveystoimien aloilla.

Olen myös itse kuunnellut valtuustonkokousta, jossa ongelmista keskusteltiin, keskusteluksi asioiden ymmärrys tuntuu jäävänkin.Nyt alkava talouden epävarmuus ei livennä tulevaisuuden haasteita myöskään mielenterveyspuolella. Tässä tilanteessa Demaritoiminta kuvaa asiantuntemusta, joka heillä on. Demarit kertovat Sosialidemokraattisen hyvinvointipolitiikan lähtökohtana olevan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen sekä ihmisten mahdollisuus työhön, kasvuun ja itsensä toteuttamiseen. Omien sanojensa mukaan hyvinvointipolitiikan lähtökohtana on tasa-arvo ja solidaarisuus. Jokaisella on oltava mahdollisuus tehdä työtä, opiskella ja saada elämäntilanteen edellyttämää yhteisesti järjestettyjä palveluja. Hyvinvointiyhteiskunta ja yhteisöt takaavat turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden muuttuvissa olosuhteissa. Näin demarit kyllä toivovat,  todellisen toiminnan kädenjäljen voivat nyt alueemme mielenterveysongelmista kärsivät potilaat ja omaiset tuntea nahoissaan, menetämme alansa johtavan lääkärin, joka on tuonut asiantuntemuksellaan apua potilaiden ja omaisten elämään.

Tämä on sitä oikeudenmukaista demari maailmaa, joka ei tiedä mitään arjen todellisuudesta. Jälki näyttää nyt siltä, että demarileirissä ei ole pienintäkään tietoa siitä kuinka vakavista sairauksista puhutaan ja kuinka niitä hoidetaan. Asiallisen ja onnistuneen hoidon merkitys on suuri paitsi ihmiselle niin myös ympäröivälle yhteiskunnalle. Onnistunut hoito mahdollistaa useimman paluun yhteiskunnan täysipainoiseksi jäseneksi. Joensuun ammattitaito näissä asioissa on ollut kiistaton.Kotkan poliittisessa kulttuurissa puoluesidonnaisuus ja tiettyjen intressipiirien etujen ajaminen ovat ensisijaisia päämääriä ja apua tarvitsevien etu toissijainen.

Lukuisista ongelmista tiedetään paikkaunnalla, mutta Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen Kakspy Ry:n toiminnanjohtajan Vesa Salmisen, jota on  myös kaavailtu Kotkan kaupunginhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi,  mieleen ei tule epäselvyyksiä.  Kertooko tämä äärimmäisestä puoluepolitiikanpelistä, asiantuntemattomuudesta vai dementiasta? Kertoo se mistä vain, niin todellisuutta on se, että alueemme on menettänyt erittäin pätevän ja tuloksia aikaan saaneen lääkärin.