Yksityisteidenkunto

Teiden kelirikkohaitat ja kustannukset kasvavat leutojentalvien seurauksena. MTK:n mukaan vain 30% teistä on kunnossa, taso on laskenut huomattavasti. Paikoitellen kaakkossa huonot tiet ovat jo vaaraksi ihmisten turvallisuudelle. Palo- , jätehuolto- tai sairaanhoitokuljetuksia on vaikea suorittaa upottavilla sorateillä. Maa- ja metsätalousyrittäjät sekä teollisuus kärsivät, koska tiet ovat niin surkeita, että niistä on haittaa tukki- ja kuitupuun autokuljetuksille, ja jopa tienkäyttörajoituksia on annettu.Yksityisliikennekin on hankalaa rekkojen runnomilla teillä. Metsäenergian käytön kasvu lisää entisestään teiden kunnosapidon tarpeita.

Tavoitteena on ollut 5 % vuotuinen haittojen vähentäminen. Tierahoituksen nykytilanteessa tämä on kuitenkin täysin riittämätöntä. Kelirikkoteiden kunto vain heikkenee, varsinkin kun kelirikkoaika näyttää jatkuvan lävitse koko talven. Yksityisteiden kunnon heikentymiseen on syynä valtionavustusten leikkaus, teiden surkeakunto käy kalliiksi kunnille ja haja-asutusalueiden väestön elämänlaatu heikkenee liikkumismahdollisuuksien kurjistuessa. Haja-asutusalueita on vaikeaa kehittää, jos liikenne ei ole mahdollista. Julkinenkaan liikenne ei huonokuntoisille teille aja. Kunnat ovat siirtäneet hanakasti teitä yksityisten harteille.

Tieavustukset jakautuvatkin epätasaisesti alueellisesti riippuen kuntien harjoittamasta politiikasta ja varallisuudesta. Tieverkon rapautuminen ei saa asettaa kansalaisia eriarvoiseen asemaan. Yksityisteiden kuntokehitys on saatava nopeasti uusille urille.Kuntien avustukset ovat olleet tärkeitä teiden kunnossapidolle. Valtio ei saa jättää kuntia tietaakan alle yksinään. Valtion on tiedostettava vastuunsa, jotta tieverkkomme ei rapaudu ja aiheuta vaaraa ja haittaa kansalaisille. Tähän asti talvi on ollut hyvinkin leuto ja tiet ovat nyt surkeassa kunnossa. Samaan aikaan tiepiireillä on säästynyt rahaa talvikunnossapidossa. Säästyneet varat tulisi ohjata kunnostusta tarvitseville kohteille. Lisäksi yksityisteiden kunnostaminen ja siihen ohjattavat varat on saatava hallitusohjelmaan. Alueen kansanedustajat voisivat asiaan tarttua pikaisesti, vai onko niin että he asuvat mukavasti pikitienvarrella?