Ympäristörikos Hakamäessä!

 

Kymensanomat uutisoi hiljattain Hakamäessä toimivan metallienkierrätykseen erikoistuneen yrityksen toiminnan puutteista. Toiminta on herättänyt alueella paljon huomiota ja poliisi on kiinnostunut alueen mahdollisista ympäristörikoksista.

Asiasta on oltu lukuisia kertoja yhteydessä mm. Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen (nyk. ELY-keskus) ja Kotkan kaupunkiin. Toiminta on saanut jatkua ilman häiriöitä, huolimatta siitä, että toiminnalle ei ole olemassa ympäristölupaa. Toiminta on myös asemakaavan vastaista ja paikalla on kerätty todisteita päästöistä vesiin ja maaperään jo vuosien ajan.

18.12.2008 Korkeinhallinto-oikeus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan yrityksen toiminta ei ole vanhan ympäristöluvan mukaista, jolloin vanhaa lupaa ei voida jatkaa. Tarvitaan YVA menettely, joka pitää sisällään mm. naapureiden kuulemisen, jotta voidaan anoa uutta todellisen toiminnan mukaista ympäristölupaa. Asia kuuluu kaupungille ja ELY keskukselle. Mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut ja toiminta jatkuu. Kaupungin puolelta on annettu lupa jatkaa toimintaa, vaikka oikeuksia sellaiseen ei ole. Ihmettelen miksi paikallisella tasolla eivät edes Vihreät ole olleet kiinnostuneet ympäristöä pilaavasta toiminnasta? Vai onko niin, että ongelmat pitää hakea hieman kauempaa, jotta asiaan uskalletaan puuttua.

Kotkassa Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää kaupungin väestön terveyttä, sekä puuttua terveyshaittoja aiheuttaviin tekijöihin. Terveyshaittana pidetään varmasti altistumista terveydelle haitallisille aineille tai olosuhteille siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Ainakin Hakamäen alueella esim syöpäsairaudet ylittänevät keskimääräisen tason Kotkassa, asiaa sietäisi jo tutkia. Onhan Kotkan Kaupungilla aktiivinen lääkäri ja muitakin vihreiden asioiden puolustajia kaupunginvaltuustossaan. Puuttuu vain teot. Vihreät arvot uhkaavat jäädä silmänpalvonnaksi. Hakamäen ympäristörikkeet on hyvin dokumentoitu ja jos ei muuten usko, voi paikanpäälle mennä katsomaan.

ELY- Keskuksen toiminta herättää kysymyksiä. KH:n päätöksessä on useampaan otteeseen todettu, että harkittaessa uutta ympäristölupaa, on otettava huomioon erityisesti syyt, joiden vuoksi lupa palautettiin käsittelyyn. Syyt ovat maahan ja vesiin kohdistuneet myrkylliset päästöt. Jopa oikeuden tuomari on ollut yllättynyt, että kahdessa vuodessa asialle ei ole tapahtunut mitään.

ELY-Keskuksen tulisi ehkäistä ja vähentää ihmisen toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Tehtävänä on valvoa ympäristökuormitusta aiheuttavia toimintoja sekä ottaa kantaa ja antaa lausuntoja niistä. ELY-keskuksen tulee osallistua ympäristövahinkojen torjuntaan ja vahinkojen selvitystöihin antamalla asiantuntija-apua ja tarvittaessa viranomaismääräyksiä. Keskuksen tulee valvoa ympäristö- ja vesilupapäätöksiä toimialueellaan sekä myös yleistä etua ympäristöasioissa. Keskus on yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointilain mukaisissa arviointimenettelyissä. Päämääränä tulisi olla, että päästään ihmsten- ja ympäristövaikutusten kannalta kestäviin ratkaisuihin.

Toiminta ainakin Hakamäen tapauksessa on jäänyt heikoksi. Asia on edistynyt erittäin heikosti ja ainoastaan Poliisi on saanut pientä liikettä asiaan. Kun asiaa on vain vitkuteltu, on mahdollistettu jälkien peittely. Asiaan on paneuduttu papereiden perusteella ja todellisuus on jäänyt Kouvolasta katsoen vieraaksi.Kaupungin antamat tekoselvitykset ovat menneet täydestä lävitse, esim hulevedet on purettu muka alueella olevalle viheralueelle! Jokainen ohikulkijakin tietää millaisesta ”viheralueesta” on kyse.