Heinlahden kaavoitus

 

Olin mielenkiinnolla seuraamassa Räski – Heinlahden kaavan esittelyä, keskustelu oli runsasta. Luonnos paljastui ylitse vuotavaksi toiveiden tynnyriksi. Epäkohtia on runsaasti, luonto- ja poliittiset näkökohdat tyrmäävät ehdotuksen Soinin alueella täysin. Paikallisten asukkaiden elinympäristön rauhallisuus on vaarassa. Juuri rauhallisuus on Heinlahdenkin kylän tavoiteltu tila ja siksi ihmiset ovat sinne asettuneetkin. Jos alueen ihmiset olisivat halunneet tiheälle kaava-alueelle, olisivat he  alunperin sellaiselle maasedun rauhan sijasta hakeutuneet. Heinlahden kylä, eikä sen asukkaat kestä uuden alueen ihmisten virkistäytymispainetta. Tyrmistykseni olikin suuri, kun huomasin Pyhtään tekninenlautakunnan päätöksen uutisoinnin 20.5 KySa asiaa koskien. Asian päättää valtuusto ja lautakunnassa asiasta jätettiin, aivan oikein, eriävämielipide.

Nyt avattava alue on täysin erillään Pyhtäästä, palvelut ostettaisiin täysin Kotkasta, koska kuulemma länsi-kotka tarvitsee uutta verta. Pyhtään tehtävä on siis tuottaa ihmisiä, jotta länsi-kotkan palvelut turvataan, samaan aikaan kun oman kunnan asukkaiden palveluja karsitaan ja omat keskustaajamat ovat kehityksestä sivussa. Jo olemassa olevia alueita tulisi kehittää, jotta paikalliset olemassaolevat palvelut turvataan ja asukkaita tulee alueille, joissa kunta voi palveluita tuottaa. Pyhtäätä kasvatetaan kiinni Kotkaan vastuuttomalla politiikalla jolla on vain yksi tarkoistushakuinen päämäärä. Pyhtään tulisi muistaa myös läntinen suunta kuntaa kehitettäessä. Pyhtään päättäjät ovat ensisijaisesti vastuussa jo olemassa olevista Pyhtääläisistä.

On edesvastuutonta harkita kunnasta irrallisen, toisen kaupungin infrastruktuuriin perustuvan alueen rakentamista, jonka palveluita ei ole pienintäkään aikomusta itse järjestää. Kaavassa on muutakin huomioitavaa, alueelle on kaavailtu myös matkailualue, kun edellinekin matkailuhanke on vastatuulessa ja tuulesta tempaistu. Kuinka paljon Pyhtää tälläisiä varauksia tarvitsee? Matkailu visiot ovat kotoisin herra Lindelöfin visioista. Muitakin  asioita voisi esille nostaa ja toivon jo näiden herättävän mielenkiintoa, jotta Pyhtääläiset asialle heräisivät. Loput huomautukset toimitan kaavan valmistelijalle.  Räski – Heinlahti on suuri reservi, joka tulisi säilyttää nykyisellään maa- ja metsätalous ja virkistyskäytössä, rakentaminen on mahdollista esim poikkeusluvin. Tämä maakäytävä mereltä sisämaahan on tärkeä henkireikä monelle alueen asukkaalle. Se ei ole visionäärien leikkikehä, vaan arvokas sellaisenaan kuin se on. Ihmettelen lisäksi ajatusta, jonka mukaan kauniiksi havaittu alue täytyy rakentaa pilalle. Rakentaminen tulisi ohjata alueesta sivuun, jotta sen ääriltä aluetta voi edelleen ihailla.

Olen samaa mieltä siinä, että Pyhtäätä tulee kehittää, mutta kehitys tulee suunnata niin, että luontoa säästyy myös jälkipolville, sekä olemassa olevien asukkaiden rauha ja palvelut turvataan ja niitä parannetaan oikeilla poliittisilla ratkaisuilla.