Kuntaliitospäätös kuuluu kuntalaisille

Liitosselvityspäätös uhkaa Pyhtään osalta ajautua väärille urille. Kunnanjohtajan masinoima “me pojat olimme niin päättäneet” politiikka ei kelpaa, päätäntävalta kuuluu valtuustolle, jonka kuntalaiset ovat valinneet. Kunnallisvaalit olivat Pyhtäällä ja Kotkassa kuntaliitosvaalit, jossa kannatustaan nosti liitosvastaiset puolueet. Henkilöt, jotka ovat julkisesti vastustaneet liitoksia, keräsivät huomattavat henkilökohtaiset äänipotit.

Jos päätäntää ohjataan nyt väärille urille, niin myöhemmät kuntalaisten ”kuulemiset”, “selvitykset”  ja valtuustojen kokoukset ovat vain muodollisuuksia. Kansan kuuleminen  kunnassa on pelkkää teatteria. Pyhtään hallituksen on nyt otettava sanasta miestä, sarvesta härkää ja pidettävä pyhät puheensa painostuksesta huolimatta. Selvityksillä on tapana unohtaa vaihtoehtojen tasapuolinen selvittäminen, vaikka niin alkuun luvataan. Jos tarjolla on samassa selvityksessä myös tiettyjen etupiirien tavoittelema kuntaliitos on vaarana unohtaa yhteistyö ja keskittyä nimenomaan kuntaliitokseen. Esimerkkiä ei tarvitse Kouvolaa kauempaa hakea, jossa näin sallittiin tapahtuvan kansanvaltaiseksi mainostetussa yhteiskunnassa.

Kuntalaisten enemmistö oli kunnallisvaalien mukaan kuntaliitosta vastaan. Yhteistyö- ja kuntaliitos selvitys on Pyhtäälläkin aiemmin selkeästi hylätty, yhteistyö sen sijaan voidaan kyllä selvittää. Miksi jatkuvasti takaovesta pujahtaa sama asia esiin? Kävikö vaaleissa niin, että kansa on äänestänyt väärin?  Pyhtään  osalta tämä on yli 600-vuotisen historian tärkein  ratkaisu, päättäjien tehtävä on varmistua, että siitä ei muodostu historiamme surullisin ja häpeällisin.  Kunnallisjohtamisen ylein johtamistrendi perustuu jatkuvaan kriisiin. ”Kriisi” leimaa keskustelua. Sillä perustellaan oikeaksi haluttavaa politiikkaa, tämän tutkijatkin ovat jo nimenneet jatkuvan kriisin politiikaksi. Se ei lopu, oli suhdanne mikä tahansa. Pysyvää on vain muutospuhe, jonka moottorina on talouden sanelema vaihtoehdottomuus ja tuottavuusretoriikka. Ihminen unohtuu matkalla täysin. Keskustelua ohjaa jatkuva pyrkimys tilaan, jota ei koskaan saavuteta. Tilaan, jossa poliittiset pyrkimykset ohjaavat kannanottoja. Kuntaliitos tai itsenäisyys on kunnan oma päätös, tämä tulisi naapurissakin muistaa.

Kuntaliitoksista on olemassa fakta tietoa, jonka on tehnyt Vaasan yliopiston Levón-instituutti.  Vaasan tutkimuksen tulokset ovat varsinkin Pyhtään kannalta mielenkiintoisia, koska tutkimusalueina olivat mm. Kotkaan liitetty Kymi. Vertailualueena oli mm. Pyhtään kunta. Paikkakuntien kehitystä seurattiin liitoshetkestä nykypäivään monipuolisen arkistomateriaalin kautta. Aineistoa täydennettiin liitosalueilla tehdyillä haastatteluilla. Tietä liitoksiin kevennetään korostamalla liitossopimuksen yksityiskohtia. Niihin on syytä suhtautua varauksellisesti, koska niiden noudattamista on vaikea valvoa. Yhdistymispäätöstä ei kannatakaan tehdä kevein perustein.

Kuntaliitosten etuja ja haittoja selvitettäessä, saadaan erilaisiakin tuloksia, samalla alueella. Erot perustuvat erilaisiin arvopohjiin, lähtökohdat muokkaavat tulosta. Kuntaliitos on valinta jolla lakkautettaisiin kuntalaisia lähinnä oleva alueen kehittämisestä vastaava yksikkö. Liitosalue voi olla vireä tai taantunut osa uutta kuntaa, mutta päätösvallan siirtymisen takia ratkaisu ei kuitenkaan vastaa itsenäisen kunnan tilannetta. Liitosaluetta ei  kehitetä yhtä voimakkaasti, mihin itsenäinen kunta omassa toiminnassaan pyrkii. Palvelut siirtyvät usein liitosalueelta uuden kuntayksikön keskustaajamaan tai niitä keskitetään aiempaa suurempiin yksiköihin. Palveluista joudutaan  kamppailemaan ja erityisesti vapaa-ajan sivistys- ja harrastustoimintaan liittyvä tarjonta jää liitosalueilla itsenäistä kuntaa suppeammaksi. Kuntaliitos on merkittävä päätös, jonka negatiivisimmat vaikutukset saattavat ilmetä vasta vuosikymmenten kuluttua. Ratkaisun toimivuus riippuu keskeisesti valitusta liitoskumppanista. Onnistuneen kuntaliitoksen edellytys on eri osapuolten keskinäinen arvostus ja yhteistyön toimivuus, kun taas epäonnistunutta yhdistymistä hallitsevat pitkäaikaiset ristiriidat ja asukkaiden katkeruus.


Kotkaa ei voi edellämainituista asioista kiittää. Pyhtään Perussuomalaiset pitävät em. tukimus- ja vaalien tulosta signaalina siitä, että Pyhtään paras tie on itsenäinen tie.