Pyhtääläistä sananvapautta

Valtuutetuilla on vahva oikeus ja velvollisuus ilmaista mielipiteensä kunnassa käsiteltäviin asioihin. Oikeus sananvapauteen on hankittu aikoinaan verellä ja taattu kansalaisille perustuslaissa. Sananvapaus on perusoikeus, johon kuuluu ennakkosensuurin kielto, oikeus tiedonsaantiin ja tiedon välittämiseen. Nykyiset mediat antavat laajat kanavat tiedon välittämiseen ja siten hyvän kanavan tavoittaa kuntalaiset. Koskaan aiemmin ei kuntalaisilla ole ollut näin laajaa ja välitöntä mahdollisuutta saada tietoa ja vaatia sitä päättäjiltä, sitä painetta kaikki eivät kestä. Vaatii rohkeutta kyseenalaistaa ja kysyä. Asioiden äärelle pitää voida ja uskaltaa pysähtyä, pohtia ja käsitellä erilaisia näkökulmia. Myös ristiriitaiset ajatukset tulee käsitellä ja tuoda esiin rohkeasti. Eivät asiat sen kummallisempia ole, ei niistä tarvitse mieltään pahoittaa.

 

Sananvapautta ei voi rajata, vaikka päätöksenteossa on päättäjiä kirveleviä asioita. Päättäjät eivät ole, eikä heistä saa tehdä kaiken kestäviä kusitolppia, vaikka laki antaa poliitikon arvosteluun laajemmat mahdollisuudet verrattaessa tavalliseen kansaan. Päättäjän on siedettävä kritiikkiä ja arvostelua. Päättäjät ajavat ja nostavat esiin kuntalaisten esiintuomia asioita. Jos ei kestä kritiikkiä, on syytä miettiä meniköhän kaikki nyt ihan oikein, eikä syytellä muita. Päätännässä tuntuu Pyhtäällä olevan joskus niin kiire, että ei ehditä valmistella huolella. Mutta aika löytyy muiden syyttämiselle. Perussuomalaiset tekevät työtään, kuten ovat vaalien edellä luvanneet. Emme ole apupuolue. Jokaisella jäsenellämme on oikeus ilmaista itseään ja kantaa siitä vastuunsa. Yhden henkilön mielipide ei välttämättä kuvaa kaikkia, mutta oikeutta siihen puolustamme yhteisesti. Jos meitä vastaan hyökätään, puolustamme omiamme ja tarvittaessa pidämme tiukasti kiinni omista periaatteistamme. Me kuuntelemme kaikkia, asiapohjalla yhteistyö on aina mahdollista. Riidellä ei tarvitse.

 

Kuulemisen sijaan saamme päällemme syytöksiä. Tiettyjä päättäjiä ja ryhmiä blokataan tarkoituksella, yhteisellä päätöksellä / määräyksellä ja pyritään suhtautumaan kielteisesti kaikkeen heidän esille tuomaansa. Saatetaan syytellä valehtelijaksi, vaikka asiaan liittyvät faktat löytyvät paperilta. Vihjaillaan puhujan mielenterveyden olevan heikko tai väheksytään muuten. Hyvänä esimerkkinä on Huutjärven koulun vaatimat korjaukset. Ensin vähäteltiin ja haukuttiin pitkin kyliä. Kun tarpeeksi asiaa pidettiin yllä alkoivat selvitykset. Totuuden viimein paljastuttua kelpasi tilaisuus ottaa asiasta kunniaa, ”mehän ollaan niin vakavasti otettu tämäkin asia”. Mopotallissa korvat avautuivat vasta kun myrsky paisui äärimmilleen.

 

Pyhtäälläkin on halua päästä suitsimaan ”yhteisellä sopimuksella” asioita, joita saa sanoa. Perussuomalaiset eivät osallistu toimintaan, jolla karsitaan perustuslain antamia oikeuksia tai estävät päättäjiä tekemään velvollisuutensa. Emme tule hyväksymään rajoituksia, joilla pyritään sensuroimaan asioita, joita kunnassa käsitellään. Demokratia ei ole itsestään selvää, se vaatii työtä jokaisena päivänä sata vuotiaassa Suomessakin. Ilmaisunvapauden karsimiseen on maassa kaikilla tasoilla vahvoja pyrkimyksiä.

 

Päättäjien on hyvä muistaa keskinäisen nokkimisen ja selän takana puhumisen kohtuuttomuus. Pyhtäällä on useammalla kaudella ollut tapana ”nostaa tikun nokkaan” päättäjiä, joilla on uskallusta puhua asioista ja vaatia niihin muutosta. Tätä on tehty ja tehdään yhä nostamalla esiin yksittäisiä päättäjiä ja kohdistamalla heihin syytöksiä, jotka ovat omiaan aiheuttamaan häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Tähän osallistuminen takaa paikan ”hovissa”. Työpaikoilla tätä kutsutaan kiusaamiseksi, yksityiselämässä vainoamiseksi.

 

Itsestään selvä oikeus saada päätäntään liittyviä tietoja ei ole Pyhtäällä aina itsestään selvää. Tietoja on saanut vaatimalla vaatia ja perustella oikeuttaan niitä saada. Kun tietoja annetaan sähköpostitse, muistetaan jakaa ”sensorille” tiedot, joita tietyt valtuutetut ovat itselleen pyytäneet. Kun kunnantalolta jotakin kysyy, on vaikeaa saada vastauksia esillä olevista isommista asioista, herkästi ohjataan kysymään kulmahuoneesta. Tämä lienee Pyhtäällä se ”pienimmän riesan tie”. Isoveli valvoo, Pyhtäälläkin.