Mielenterveyspalvelut Kymenlaaksossa

 

Ihmettelen suuresti, miksi Kymenlaaksossa aikuispsykiatrista hoitoa ja kuntoutusta järjestetään sairaanhoidossa vain Kuusankoskella. Kuusankoskeltakin puuttuu kokonaan avo-osasto, kuntoutusosaston rinnalta. Eteläisessä Kymenlaaksossa hoitoa saa käytännössä vain avohoitona. Toiminta-alueella asuu kuitenkin n. 250 000 ihmistä, joten potilaita riittänee. Tutkimuksien mukaan noin joka 100:s ihminen sairastuu esimerkiksi skitsofreniaan. Tämä tarkoittaisi noin laskennallisesti kymenalueella n. 2500 potilasta. Lisäksi on huomioitava myös muut mielenterveyteen liittyvät hoidolliset erityiskysymykset.

Kymenlaakson alueella matkat Kuusankosken sairaalaan alkavat olla jo tolkuttoman pitkiä.  Yleensäkin hoidot perustuvat pitkäjänteiseen hoitoon, sekä yksilölliseen, potilaan ja hänen läheisensä huomioon ottavaan hoitoon. Pitkäaikaisissa hoidoissa on tärkeää potilaan ja omaisten opastaminen ja tukeminen. Potilaat saattavat oireilla niin, että he tarvitsevat jatkuvaa hoitoa. Usein omaiset osallistuvat hoitoihin ja saavat tietoa hoitavalta henkilökunnalta. Lisäksi on tärkeää, että hoitava henkilöstö saa kuulla myös perheen mielipiteitä ja kokemuksia hoidettavan tilasta.

Eteläisen kymenlaakson väestömäärä alkaa olla jo sellainen, että kunnollisen, myös omaiset huomioivan hoidon järjestäminen edellyttäisi kahta sairaalaa. Tämä mahdollistaisi omaisten osallistumismahdollisuudet hoitoihin, sekä potilaalle läheisemmät ja useimmin toistuvat kontaktit omaisiin, tämä edesauttaa toipumista. Mitä paremmin potilaat toipuvat ja pääsevät mukaan yhteiskuntaan, niin sitä halvemmaksi se käy myös yhteiskunnalle. Myöskään potilaiden elämänlaatua ei saa unohtaa.