Väärin sammutettu tulipalo

Termiä on käytetty SDP:n tekemästä aloitteesta puuttua viimeinkin sähkönhintaan. Vanha pitävä sanonta. Syksyn mittaan on usealta taholta tuotu esiin sähkönhinnan kriittisiä vaikutuksia. Kohonneet hinnat on osalle liian korkeita maksaa ja osalle ostovoimaa niin heikentävä, että työllisyys vaikutukset heikon kysynnän vuoksi ovat ilmeiset. Keskustan Lintilä on ollut apaattinen. Koska SDP llä on hallituksessa suuri vastuu, on aloite aivan tervetullut, vaikka se unohtaa muiden puolueiden asiassa esittämät vaateet. No, politiikka sallittakoon.

Vaade tuotantohintojen julkistamisesta on saattanut vaikuttaa paikallisiin päätöksiin alentaa hintoja. Halutaanko turvata vanhoja ”normihintoja” korkeampi taso ?. Heleninkin mieli muuttui nopeasti. Olisi mielenkiintoista Elina Valtosen tapaan saada julki tuotantokustannuksia ja millaisia määriä kalleimmalla tuotantomuodolla todella tehdään sähköä. Vaikuttaako esim 1 MV kallein 100 MV halvimman tuotannon hintaan. Kuluttajanäkökulmasta markkina ei toimi, nyt ratkaistaan seuraavat kolme kuukautta. On naurettavaa, että hinta muodostuu kalleimman tuotannon mukaan, yksi askel voisi olla kalleimman tuotannon sulkeminen pois laskennasta. Hinnanmuodostuminen on täysin spekuloitu päätös.

Valitettavasti hintakatosta on ennakkotietojen mukaan tekeillä byrokraattinen sekamelska. Ratkaisu on oltava selkeän suoraviivainen ja kaikki kuluttajat huomioiva. Malleja on useita ja yksinkertainen on kauneinta. Pohja päätökselle on tukeva, koska viimein on myönnetty sähköpörssin hinnanmuodostuksen olevan kestämätön ja hintojen karanneen todellisista tuotantokustannuksista. Olemme poikkeustilassa, sota sellaisessa. Sota on maksanut euroopalle energiassa jo 1000 mrd euroa. Poikkeukselliset mittasuhteet vaativat uusia keinoja.

Tulevaisuudessa on sähköntuotannon lisäännyttävä, se on aivan ykkösenä. Pelkästään uusien pohjoismaisten siirtolinjojen varaan ei voi jäädä. Tuulivoiman vetytalous on otettava käyttöön, pitäen samalla mielessä, että tuulivoimallakin on olemassa järkevä maksimikapasitetti. Ydinvoiman osuutta ei voida sulkea pois. Hanhikivellä odottaa iso kuoppa.