Kuntajakoselvitys pitäisi tehdä ennakkoluulottomasti. Pyhtäälle läntinen suunta on reaalista ja järkevää elämää. Suunnassa kohti länttä ja Loviisaa on monia etuja. Se aiheuttaisi tietysti Loviisan akselilla monta uutta muuttujaa ja vaatisi asiassa yhteistä näkemystä. Loviisa ei poikkea niin suuresti Pyhtäästä kuin Kotka.

Loviisa tarvitsee meitä, Kotka ei. Tasavertaisuus ei tällä suunnalla pahasti kärsisi. Pyhtäällä länsi palvelee myös kaksikielisyyttä ja vahvistaa ruotsinkielisten oikeuksia ja palveluja. Loviisassa voisi olla mahdollista saada jälleen ilta- ja yöaikaan jopa sairaalatason palveluita.

Nykyinen Carea ostaa HUS:n palveluja erikoissairaanhoidossa, miksi tukeutua enää ylipäätään Careaan, kun voidaan mennä suoraan HUS:n suuntaan. Lähin HUS:n sairaala on Porvoossa, uusi tie kaventaa etäisyyttä, ja Pyhtään hankalimmat alueet avun lähettämiseksi ovat länsipuolella.

Ruotsinpyhtäältä tulisi asiointia Pyhtään terveyskeskukseen ja kirjastoon, tämä tukisi näiden palvelujen säilymistä ja kehittymistä. Ehkäpä jopa uusia laajempia sote- ja koulupalveluja olisi Pyhtäälle saavutettavissa.

Uusi E18-tie mahdollistaa hyvät pendelöintiyhteydet länteen sekä edelleen itään. Tie muuttaa myös maantieteellistä asemaa.

Eikä läntinen selvitys tai jopa (pakko)liitos merkitse, että Kotkan seutukuntaan katkaistaan yhteydet, vaan että jatketaan Pyhtään kannalta laajemmalla yhteistyömahdollisuudella. Pyhtään ja Loviisan yhteinen saaristo ja matkailu luo synergiaa, joka on molemmille yhteinen voimavara. Loviisa on myös maanläheinen kaupunki, jonka alueella on laajat maatalousyrittämisen mahdollisuudet. Loviisa ei poikkea niin suuresti Pyhtäästä kuin Kotka.

Yhden kaupungin malli ei ole paikallisesti laajasti toivottu malli, se aiheuttaa vain ikuista riitaa. Läntisellä ratkaisulla Pyhtää irrottautuisi kaikesta paikallisesta kiistasta.

Olemme ajatustasolla vuosia lukkiutuneet Kotkaan, mutta voimme tehdä myös uuden valinnan ja rakentaa toisin. Alueemme on valtavan rakennemuutoksen kourissa, työssäkäyntialueet eivät ole ikuisia, ne muuttuvat ajassa. Savupiipputeollisuuden murtuminen muuttaa myös työpaikkojen maantiedettä.

Pyhtään kunnanhallituksessa 26.8. esitys kahden suunnan selvityksestä kaatui äänestyksessä. Ymmärrän Loviisa-suunnan olevan kuntalaisille äkkiseltään yllätys, mutta antaa eurojen ja palvelujen puhua, ei selvityksessä mitään häviä. Pyhtää on paljon muutakin kuin Siltakylä-Huutjärvi-keskustaajama, muutkin suunnat ovat selvityksen arvoisia.