Jäterulettia suurfirmojen ehdoilla

Jätehuolto ja siihen liittyvä bisnes on noussut valtakunnalliseksi uutiseksi. Ongelmien esiintulossa ovat auttaneet esille tulleet ympäristörikkeet sekä lama. Suuret jätehuoltoyritykset ovat heränneet puolustamaan etujaan, eli siis rahojaan. Hätä on tullut vasta nyt, kun jätteiden omistajat ovat alkaneet vaatimaan myös palveluja. Suurille jäteyhtiöille kelpaisi mieluusti tilanne, jossa kiinteistönomistaja on neuvottelemassa yksin, täysin yhtiön armoilla jätehuoltosopimuksistaan. Yhtiöt ovat pitäneet jätebisnestä itsestään selvänä monopolina unohtaen millainen loppu ahneella on, tässä tapauksessa roskainen.

 

Kunnat ovat viimeaikoina siirtäneet itselleen tai yhteisomistamilleen jätehuoltoyrityksille sopimuksia ja niiden tekemistä. Yksityiset jätehuoltofirmat ovat nousseet takajaloilleen ja unohtaen, että monissa tapauksissa he voivat vain syyttää itseään. Monet suuret toimijat ovat karsineet reittejään ja poimineet suurimmat ja tuottavimmat jätevirrat, muiden jäädessä roskiensa keskelle. Biseneksessä on unohtunut vastuullinen ja pitkäjänteinen toiminta- ja kehitysajatus. Kiinteistönhaltijoiden eli jätteiden omistajien murheet karsituilla reiteillä ovat kaikuneet kuuroille korville. Jopa kuntatasolle on oltu haluttomia tekemään sopimuksia, viranhaltijoiden ponnisteluista huolimatta, sopimus velvoittaisi ajamaan kaikki reitit. Olenkin itse tehnyt valtuustoaloitteen kotikunnassani, jonka mukaan esim Kymenlaakson Jäte saataisiin neuvottelukumppaniksi ja kilpailuttajaksi jätehuollossa.

 

Kun kunnat ja esimerkiksi Kymenlaaksonjäte osakaskuntineen neuvottelee sopimuksia, on palvelualttiilla pienemällä yrittäjällä hyvät mahdollisuudet saada sopimus itselleen. Erityisesti haja-asutusalueilla on selkää kysyntää pienemmälle kuljetuskalustolle kuin mitä suuryhtiöillä on. Minullekin eräs yhtiö ilmoitti ”tien kutistuneen niin että auto ei mahdu”, ystävällisesti totesin tämän olevan fysikaalisesti tässä ulottuvuudessa ja sellaisessa mittakaavassa mahdotonta. Asiakkaat saavat usein pieniltä palvelua ja kaikki mikä saadaan keräyksenpiiriin, on varmuudella poissa tien varsilta ja salakaatopaikoilta. Kaakonkulmalla on tarjontaa pienemmiltä yrittäjiltä, usein jopa edullisempaan hintaan. Odotellessa päätöksiä asiassa, kehoitan kaikkia jätteen, eli rahanarvoisen tavaranomistajia vertailemaan eri palveluntarjoajien vaihtoehtoja.