Suomalainen verohelvetti


Seuraavalla hallituskaudella on välttämätöntä keventää verotusta vauhdittamaan kotimaista kysyntää ja motivoimaan ihmiset työn tekemiseen. Motiivia on hankalaa löytää, jos työstään ei saa mitään itselleen. Tämä pätee työssäolijaan ja työtä hakevaan. Kokoomuksen verolinja näyttäisi olevan liberaali läpi linjan, mutta heidän mallissaan nostettaisiin kiinteistö- ja kulutusveroja. Kiinteistövero on tasavero ja kohtelee kansalaisia kaltoin, asua on pakko. Yhteiskunnalliseen tasapainoon ei myöskään kuulu yhden ryhmän kulutuskerskailu, joka maksatetaan muilla tuloryhmillä.

Kiinteistövero on veroista syntisin, koska asunto on todellakin kullan kallis, moneen kertaan verotettu ja hiellä maksettu. Kulutusverojen lisääminen sattuu erityisesti matala- ja keskituloisiin. Keskituloiset kustantavat suhteellisesti verotaakallaan muutenkin leijonanosan tästä kaikesta. Rikkaisiin kulutusverot eivät vaikuta mitenkään, rahalla saa ja mersulla pääsee, mukavahan se tietysti on, kun tiellä tulee vaan tuttuja vastaan, eikä mitään rupusakkia. Sitä samaa, joka tuo vain rapaa pankin aulaan.

Keskustalla on halua taas progressiivisempaan verotukseen, jonka vaarana on, että suurimmat tuloluokat karkaavat pois verotuksen piiristä  erilaisin järjestelyin. Verotusta pitää järkeistää  ja erityisesti yrittäjien verotusta tulee keventää, samalla myös kaikkien palkansaajien verotusta pitää höllentää pitkällä aikavälillä siten, että euro juoksee läpi yhteiskunnan ja tuottaa kulkiessaan kasvua. Vaikka talouden liikkumavara on nyt pieni, niin tarvitaan toimia julkisten menojen pienentämiseen ja yksityisten tulojen kasvuun, tarvitaan lisää taakan kantajia. Näihin toimiin tarvitaan vuosien sitoutuminen. Toimet voidaan rahoittaa karsimalla valtion toiminnoista ja tuista turhat pois ja hallitulla velkavivulla. Tarvitaan tekoja ikuisten lupausten sijaan, maamme pääomat tulee laittaa liikkeelle ja valtiollisella ohjauksella luoda ennustettava toimintaympäristö. Kansalaisen on saatava aidosti vaikuttaa omalla kuluttamisellaan verotaakkaansa. Kuolleena syntyneet veroratkaisut ovat ohjanneet kulutuksen maamme rajojen ulkopuolelle, se on korjattava heti.

Tarvitaan pitkänlinjan verostrategia, joka laaditaan yleistasolla puolueiden yhteisenä sitoumuksena, kuten SOTE uudistus. Verotuksen liikuttavana voimana ei saa olla se, että kenelläkään ei saa olla mitään, jos jokin liikkuu verotetaan ja säännellään sitä, sitten kun liike loppuu, tuetaan sitä julkisin varoin. Erityisesti tarvitaan ratkaisuja, joilla saadaan paikoilleen jähmettyneet varallisuudet liikkeelle. Tälläisiä ovat sijoitustoimintaan, investointeihin, osinkoihin liittyvät uudistukset. Tarvitaan luottamusta vakaaseen politiikkaan. Luottamusta politiikkaan ja virkamiehiin ei herätä  esitys  valtion lisäbudjettiin laitettavaksi 2,5 milj € Verohallinnolle atk-ohjelmaan kuolleena syntyneen lapsivähennyksen hoitamiseen.