Kemikaalien torjunta Itäisellä Suomenlahdella

Kaakkois-Suomen satamat ja niiden liikenne on merkittävä, koko maan taloudelle tärkeä tekijä, merialue on täynnä kemikaali- ja muita laivoja. Viimeisen 20 vuoden aikana on ollut noin 30 kauppa-alukselle tapahtunutta haveria. Eniten onnettomuuksia on ollut Itäisellä Suomenlahdella, ja öljy- ja kemikaalilaivojen onnettomuuksista 60 % on tapahtunut juuri Kymen edustalla. Satamiemme kautta kuljetetaan metanolia, glykolia, ksyleeniä, happoja ja monia muita vaarallisia kemikaaleja, unohtamattaVenäjän raakaöljyä.

Tilastojen mukaan karilleajo tai yhteentörmäys on odotettavissa Suomenlahdella kerran kolmessa vuodessa.   Suomenlahdella nestemäisten kemikaalien kuljetus on lisääntynyt  viidessä vuodessa melkein 60%. Haminan ja Kotkan alueella ovat kaksi Suomen suurinta kemikaalisatamaa ja kasvua on näkyvissä edelleenkin. Vaikka onnettomuuden riski onkin suurin rannikkoväylillämme, ei silti saa unohtaa Venäjän  kemikaali- ja öljyliikenteen kasvua Suomenlahdella. Laivojen kunto on onneksi viimevuosina kohentunut, mutta yksikin paha kemikaalionnettomuus tekee Itämeren vuosia jatkuneen suojelutyön tyhjäksi yhdessä raapaisussa kivikoille.

Liikenne kasvaa merellä ja onnettomuusriski on korkea. Kymenlaaksoon ei ole keskitetty kemikaalionnettomuuksien torjuntaan varattua kalustoa tai valmiutta. Lähin yksikkö sijaitsee nyt Loviisassa. Ympäristöministeriössä on keskusteltu ja pohdittu Suomeen mahdollisesti perustettavan osakeyhtiömuotoisen öljyntorjunnan osaamiskeskuksen toimintaa ja rahoitusta. Keskus parantaisi toimintavalmiutta ja tehoa rannikolla kalustohallinnalla, järeällä öljyntorjunnan erityiskalustolla, ylläpidolla, huollolla sekä varastoinnilla. Samalla voitaisiin olisi kehittää öljyntorjunnan osaamista ja koulutusta sekä tehostaa saman katon alle ryhmittyvien viranomaisten ja alan koulutustatarjoavien laitosten yhteistyötä.  Keskus voisi tarjota alan koulutusta, harjoituksia ja yhteistyötä Primorskin sataman toimijoille. 

Torjuntakaluston valmistajilla ja maahantuojilla olisi samalla hyvä mahdollisuus testata koulutus ja opetuskäytössä laitteitaan ns. tositoimissa, käytännön olosuhteissa.Ehdotankin, että Kymenlaakson kansanedustajat, rannikkokunnat ja ao. viranomaiset aloittaisivat työn keskuksen saamiseksi Haminaan. Siellä sopiva sijoituspaikka olisi Stora Enson Summan tyhjenevä tehdas. Tehtaalla on jo satama ja runsaasti tilaa koulutukseen, harjoitteluun ja varastointiin. Tilaa riittää vaikkapa torjuntakaluston valmistamiseenkin. Samalla saadaan tiloille uutta käyttöä ja uusia työpaikkoja alueellemme.   Raul Lehto

Perussuomalaiset