Kiskot kirskuu

Eu komission sinänsä hyvä tavoite on saada liikennettä siirtymään kiskoille, mutta yhteneväisyys politiikka ei tässä pelaa. Taannoinen ratapäätös jätti Kymenlaakson rannikon pussinperälle, eikä tue tältäosin ilmastopolitiikkaa tai alueen elinvoimaa. Rantaradan ratkaisu ja Venäjän aloittama sota ovat isku Kymenlaaksolle. Eu tason tahto rautateiden merkityksessä ei toteudu Kymen osalta. Maamme rautatieliikenteen ongelmana on heikot poikittaiset yhteydet. Itäratahankkeen tilanne pitäisikin Ministeri Skinnarin arvion mukaan ainakin arvioida uudelleen, jos ei nyt ihan sentään keskeyttää ilman perusteellista tutkintaa, se on perusteltua, koska hanke on kallis.

Suomi on Euroopasta saari. Jos tunnelia Viroon ei tule, ei asia muutu. Eu rahoitteinen Rail Baltica on vajaan 6 mrd euron investointi, johon meillä ei ole suoraa yhteyttä. Suurin liikennepotentiaali on ollut Venäjälle ja se tulee aikanaan palaamaan, vaikka odottavan aika pitkäksi tuleekin. Skandinavian - Välimeren eurooppalainen liikennekäytävä päättyy nyt tänne, mutta ei ikuisesti.

Suomesta länteen raideleveys muutetaan vaunuihin telinvaihdolla tai teleillä, joiden leveyttä voidaan säätää. Railship ja Searail liikenne toimi aikanaan hyvin. Suurempi ongelma yhteensopivuudessa ovat junien sähköjärjestelmät. Standardit vaihtelevat. Euroopassa on tasa- että vaihtovirtajärjestelmiä, eri jännitteitä ja erilaisia sähkönsyöttöjärjestelmiä. Tämä vaatii erilaisia kaksoisjärjestelmiä, kuten Allegrossa, ja vaikuttaa liikennöinnin kustannuksiin. Monijärjestelmät ovat kalliita toteuttaa.

Raideleveyksien yhtenäistämisestä voi jättäytyä, jos se ei ole taloudellisesti järkevää. Suomessa ei ole mitään järkeä muuttaa kaikkien raiteiden leveyttä ja vielä typerämpää olisi rakentaa kahdella eri leveydellä. Hanke on raskaasti Saksa vetoinen ja haluinen. Rataverkkoamme on n. 6000 km, muutokset on miljardien kustannuksia Jos Eu haluaa ne kattaa, niin hyvä. Epäilen, ettei. Jos yhteys Rail Balticaan joskus toteutuisi, voisi harkittavaksi tulla maasta yhteys siihen niin, että junaa vaihdetaan tietyssä Suomen päätepisteessä. Nykyisellään kiskot saavat kirskua entisessä 1 524 mm leveydessä.