Valtuuston järjestäytyminen Pyhtäällä

 

Pyhtään-lehdessä uutisoitiin 25.8 valtuuston järjestäytymisestä. Jutussa arvuuteltiin

tökerösti, miten Pyhtään Perussuomalaiset ovat jakaneet paikkansa. Spekulointi

asialla tuntuu kummalliselta. Ao. kokouksessa oli paikalla itse jutun kirjoittaja, Pyhtään

Perussuomalaisten ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Raul Lehto, sekä valtuutettu Heikki Vehmaa.

 

Arvailujen sijasta, meiltä olisi voinut kysyäkin asiasta. Meillä on

myös toimivat puhelin- ja sähköpostiyhteydet. Minkäänlaista kyselyä ei asiasta ole

esitetty. Miksi? Onko kenties tarkoituksenmukaista lietsoa ”uutisia” ja mahdollisia torailunaiheita.

Kyselemättä jäi kokonaan mm. menikö paikkajaot ns. johtopaikoilla muilta osin

kuten vaalituloksen mukaan olisi voinut kuvitella, vai jätettiinkö asia tarkoituksellisesti

mainitsematta?

 

Perussuomalaisten lista koostui kolmesta puolueesta ja mielestämme oli korrektia

jakaa paikkoja kaikille vaaliliittoon osallistuneille. Jos emme näin olisi tehneet,

olisimme varmaan saaneet lukea uutisia, kuinka jätimme liittolaiset ilman

kahmiessamme kaiken.

 

Paikkojen jakoa ohjasi yhteiset neuvottelut puolueiden välillä. Koska oikeistoryhmä

oli jo tuuminut omaa jakoaan, vaikutti se osaltaan paikkojen mies ja naisjakaumaan.

Miehiä Pyhtään perussuomalaisilta olisi löytynyt useampaan paikkaan kuin oli mahdollistakaan. Jaossa noudatimme yhteisesti sovittua, jakaumaa ja periaatetta, jotta kaikille tulisi jotakin.

 

Heikki Vehmaa ei jäänyt ”kokonaan” ilman. Vehmaalla on varapaikka

valtuuston vaalilautakunnassa. Yrittäjällä on myös omat hankaluutensa järjestää

aikaa työstään, vaikuttaminen onnistuu hyvin myös valtuustossa. Perussuomalaisten

paikkajaossa ei ollut kinaa, eikä dramatiikkaa.

 

Jutussa sivuutettiin aloitteet mainitsemalla ” lisäksi tuli muutama valtuustoaloite”, mikä

on kunnan ylimmän päättävän elimen täydellistä väheksymistä. Luottamushenkilöillä

on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kunnallisessa

päätöksenteossa, valtuustoaloitteella yksittäinenkin valtuutettu voi käyttää saatua

mandaattiaan kuntalaisten ja kunnan hyväksi suoraan käytännössä.

 

Valtuustossa jätettiin aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Purolassa pienten

koululaisten turvaksi ja Strukan sulkujen parantamiseksi tehty aloite. Strukan sulku

on Suomen ainoa käytössä oleva, käsikäyttöinen merisulku. Se on osa Pyhtään

kulttuuria sekä yksi tutustumisen arvoinen kohde. Toivottavasti jatkossa voimme

lukea tasapuolisempia ja laadukkaampia uutisia valtuustomme toimista.