Pyhtään TK palvelut

Kohta 10 vuotta sitten Pyhtää päätti hankkia TK palvelut yksityiseltä toimijalta. Palvelu on pääsääntöisesti ollut hyvää ja siitä kuluu kiitos, ei päättäjille vaan työntekijöille. Hankintaa ei aikanaan tehty hankkimisen ilosta, vaan koska kunnan kustannukset kasvoivat tahtiin, joka ei ollut mahdollinen. Hankintapäätös toi kustannushallintaa ja ennustettavuutta kustannuksien kehittymiseen. Siitä kiitos silloisille päättäjille. Valmistelutyö oli haastava ja avarsi palveluntarjoajien suuriakin eroja.

Tämä on tietysti toissijaista asiakkaalle, vain ja ainoastaan palvelun saatavuus laadun ohella merkitsee. Kuten Pyhtään Keskusta esitteli edellisessä Pyhtään lehdessä, on palvelu tärkeä meille pyhtääläisille. 2024 ollaan tosipaikan edessä, jatkuuko palvelu vai siirtyykö se, jääkö osia vai ei mitään? Tässä meidän aluevaltuutetut ovat valitettavasti kaupunkien ja kustannuksien kylmän faktan edessä. Siinä ei auta korupuheet kun eurot lasketaan jonoon, alueella on se raha mitä on. Tässä yhteydessä uudet tavat tuottaa palveluita on avainasemassa, kaikki ei jatku ennallaan ja toivon, että muutosvastarinnalla ei aiheuteta turhaa viivästystä, vaan otetaan palvelut käyttöön. Ennakoivat palvelut jokaisessa ikäryhmässä tulee olla nykyistä paremmassa asemassa. Toimina. Ei vain strategioina.

Mutta se ovi, sen on oltava silti olemassa. Ja sen on oltava auki. Kaikkia vaivoja ei voi hoitaa vain etänä, vaikka palvelu kuva cahtteineen joustava onkin.Valitettavasti yhteistyö Kymsoten ja Terveystalon kanssa ei ole sujunut hyvin. Ongelmia on puolin ja toisin, mutta erityisesti pelkään, että nimenomaan Kymsoten taholta ei nähdä yksityisiä palveluntuottajia yhtä arvokkaina kuin me olemme sen kokeneet. Yksityinen täydentää ja antaa kilpailumallia julkiselle. Ilman kilpailua ei ole kehitystä. Aluevaltuustot ovat tiukassa paikassa tulevaisuudessa, silloin voi olla vastahakoisellekin pakko myöntää, että palvelutuotanto jossakin muualla tai muussa muodossa on tuottavampi kuin jokin muu malli. Tätä säästöä voidaan sitten jakaa niukkuuden resurssista tarvitsevalle kentälle. Aluevaalien jälkimainingeissa en pode suurta luottamusta suuriin kaupunkeihin. Jo lautakuntapaikkojen jako tyydytti lähinnä halua, ei asiantuntemuksen jakoa. Suuret vei ja pienet sai sen mitä vaalit aluevaltuutetun paikkoina antoi.